שו"ת רדב"ז/אלף קה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שו"ת רדב"ז חלק ד

אלף קה (ל)[עריכה]

שאלה מעזה: ילמדנו רבינו, אם בני עזה חייבין להפריש תרומות ומעשרות? מפני שיש קצת אנשים שיש להם קרקעות. הכלל, אם היא מכלל ארץ ישראל לעניין זה או לא?

תשובה: נראה ודאי דחייבין. למאן דאמר: ארץ ישראל חייבת בתרומות ומעשרות אפילו בזמן הזה מן התורה, עזה נמי חייב מן התורה; ולמאן דאמר: בביאת כלכם אמר רחמנא, ותרומות ומעשרות לא מחייבי בארץ ישראל בזמן הזה אלא מדרבנן, עזה נמי חייבת מדרבנן, דוודאי עולי מצרים כבשוה. דהא אמרינן בגיטין: "רואין כל שאילו חוט מתוח מטורי [אמנון] עד נחל מצרים", שהוא הנקרא היום "ואדיאל פריש" [ואדי אל-עריש. ויקיעורך], וכל מה שבתוך החוט הוא ארץ ישראל, אפילו הנסין שבים. וכבר ראיתי מי שרצה ללמוד מכאן דאי קוברוס [קפריסין. ויקיעורך] הוא בכלל זה, וחשב אותה מכלל ארץ ישראל, ולדעתי הוא טעות מפורסם, לא ראיתי לדבר בו. ומכל מקום עזה היא משוכה מן ואדיאל פריש לצד ארץ ישראל מהלך ב' ימים, וגם כן אינה יוצאת לתוך הים כמו סמכוס, וזה נראה הוא לעין.

עוד ראיה, שכשמונה הרב ז"ל אותן הארצות שהן סמוכות לארץ ישראל, שהן חייבות מדרבנן, מונה מצרים, שנער, ועמון ומואב; אמאי לא מנה עזה, שהיא יותר קרובה מאלו, וגם היא גדולה וחשובה? ואפילו אם תמצא לומר שלא כבשום עולי בבל, הרי לא פטרוה כמו שפטרו את בית שאן.

ואין להביא ראיה ממה שאין עושין שני ימים של גליות, שאין דבר זה תלוי בארץ ישראל, אלא במקומות שהיו דרין רוב ישראל, והיו השלוחים הולכים להם. וכן כתב הרב ז"ל בהלכות קדוש החדש. שוב מצאתי לבעל ספר כפתור ופרח תלמידו של הרב ז"ל, שכתב שעזה בכלל ארץ ישראל היא. וגדולה מזו כתב, שמדינת סין הנקראת היום טרבלס, שהיא מכלל ארץ ישראל, ובזה אני חולק עליו. והנראה לעניות דעתי כתבתי: