שו"ת צפנת פענח סא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשילר' מנחם מענדיל שליט"א רב בראסיצא.


[1]


הנה עי' ע"ז כ"ח ע"ב, גבי מעלין אזנים דפליגי רש"י [2] ורמב"ם אם גידי אזניים הוי גדר סכנה, ע"ש ברמב"ם בה' שבת [3],

אבל ודאי חולה הוי, היינו לגרום לידי סכנת אבר, וא"ל להתענות


ואקצר.  1. ^ [השאלה, ע"ד התענית, מי שיש לו מחלה באזנו קאטאר אם צריך להעתנות בת"ב]
  2. ^ ד"ה מעלין אזנים.
  3. ^ ע"ע ברמב"ם הל' שבת פכ"א הל"א.