ש"ך על יורה דעה יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| ש"ך על שולחן ערוך יורה דעה יב |


סעיף א[עריכה]

(א) לתוך הגומא ואפילו שאינה נקייה מעפר אסור כ"פ הפוסקים והטעם כתב הרשב"א שכן דרך האפיקורסים להתאסף על הבור ולאכול עליו.

(ב) עושה מקום כו' שאז ניכר לכל שמתכוין לנקות ביתו טור ובשוק אסור לפי שאין צריך לנקות השוק והלכך אפילו אין שם אדם רואה אותו אסור דומיא דבית.

סעיף ב[עריכה]

(ג) אסור לאכול משחיטתו כלומר גם משחיטה זו ששחט בגומא ונראה מדברי הרשב"א דלסברא זו ה"ה אם שחט לתוך ימים וכלים שאסור לאכול משחיטתו ונ"מ אפילו להי"א שכתב המחבר לענין דצריך בדיקה אחריו מכאן ולהבא כמ"ש בס"ק שאח"ז דאף במים וכלים דינא הכי.

(ד) ואין צריך בדיקה אחריו כדי להכשיר אותה שחיטה דאפילו בלא בדיקה אין מוציאין את האדם מחזקת כשרות ומה ששחט הוא כשר והא דאיתא בש"ס צריך בדיקה אחריו היינו כדי לפסלו מכאן ולהבא אם יימצא אפיקורס אמרינן כל מה ששחט למפרע לתוך הגומא לשם עבודת כוכבים היה ואסור הכל בהנאה כ"פ מהרש"ל בפ' השוחט סי' כ"ג וה"ה לתוך ימים וכלים וכמ"ש בס"ק שלפני זה.

(ה) ובזמן הזה כו' קאי גם אלעיל סי' י"א וכן מפורש בא"ז שהביא בד"מ סי' י"א.