ש"ך על יורה דעה הקדמה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הקדמת המחבר בקצרה. אחת דבר בשפה ברורה
שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי
בבית ה' לאורך ימים חגי חדשי ושבתי
תענוגות בני אדם בסוד משחקים לא ישבתי
יגידו עלי רעי כי דרכי חשבתי
הדעות הצודקות בררתי והזרות אחור השבתי
כי אם לבינה קראתי ולחכמה אזני הקשבתי
השלחן אשר לפני ה' ערכת"י בקומי ושבתי
נדרשתי לאשר בקשוני ולאשר שאלוני השבתי
חזק גואלנו ה' צבאות יאמר שבתי
לירושלים ברחמים רבים אמן כן יהי רצון

אמר המחבר את אשר ישים אלהים בפי אותו אדבר בלשון קצר וקל למען יהי לנבון נקל ובאתי להודיע לכל אשר ספרי זה אליו יגיע כי לא חיברתי חבור הלז להגיס לבי בהוראה ולומר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אני כי צעיר אנכי לימים על כן זחלתי ואירא כי ערום אנכי בדעת בזוי עם תולעת ולא איש אף כי באמת ובתמים טרחתי טרחות הרבה וכמה יגיעות יגעתי לא עסקתי בשום עסק אחר לא נתתי שנה לעיני ותנומה לעפעפי שנים רבות עד אשר הוצאתי מכח אל הפועל מחשבתי ובררתי ושקלתי הכל בכף מאזנים וחזרתי על כל צדדים וצדי צדדים לא פעם אחת ושתים כי אם מאה פעמים ואחד עם חברים חשובים אהובים חביבים וערבים המקשיבים לקולי ומי שלא היה אתי עמי במחיצתי לא יאמין כי יסופר לו מגודל התלאה שהיתה עלי בחפוש בים התלמוד והפוסקים עד כי העמדתי הכל על בריו עם כל זה ידעתי נאמנה כי א"א לבר בלא תבן והשגיאות מי יבין לכן באתי לחלות ולהשביע לכל קורא בספרי זה שאל יסמוך על פסקי והראתי והכרעתי כי אין תלמיד כמוני מכריע בין הרים גדולים הגאונים מהר"י קאר"ו ומהר"מ איסרלש חמי זקני ז"ל ושאר מחברים אשר מימיהם אנו שותים קטנם עבה ממתני וק"ו בן בנו של ק"ו שאין אני כדאי לחלוק ולהשיב עליהם אך כתבתי דברי דרך פלפול ומו"מ והרואה יבין ויטעום הדברים במטעמן ואחר החקירה והדרישה הטוב את אשר יבחר יקרב אך הנה בשמים עדי שמעולם נתתי את לבי לכתוב בלשון קצרה לכן אם ירצה איזה בעל דין לחלוק עלי הרשות נתונה לכל אשר הריהו אלהים בתורתו ית"ש ולחפוש ולבדוק אחרי עד מקום שידו מגעת ודעתו מכרעת רק ראיות ברורות יתנו עדיהן ויצדקו כי אין כוונתי ח"ו להעמיד על דברי כי האמת יורה דרכו שלא באתי לעשות קטיגוריא בין הלומדים כי מזרעא דאהרן קאתינא אוהב שלום ורודף שלום וקראתי חיבור זה שפתי כהן על שם הפסוק (מלאכי ב, ז) כי שפתי כהן ישמרו דע"ת וגו' והאלהים הרועה אותי מעודי הוא יגמור בעדי ויזכני להדפיס גם שאר ספרים אשר חברתי ויהא בעזרי ללמוד וללמד תורת אמת לא תמוש מפי ולעשות ספרים עד אין קץ בלי מניעה ויצילני משגיאה בך ה' בטחתי ולא אבוש לעולם ועד.

נאם שבתי בן לא"א הגאון מהר"ר מאיר כ"ץ.

דברי אבי המחבר בשפה ברורה מדבר
מה ברי ובר בטני במעשה ידיך ארנן
אלהים יחנך בני אל ה' אתחנן
ישמח לבי גם אני אם חכמתך בחוץ תרונן
רב עוד יוסף בני ספרים בתבונה לכונן
הלא יסכימו בעלי אסופות הגאונים מרנן ורבנן
כי חכים ברי בטרפות כרבי יוחנן
האל יגן בעדו כצפרים עפות להנחהו בעמוד הענן
נמלצו לחכי אמרותיו היפות יעלו חן כר"ב חנן
חזק קריותינו השרופות ירושלים נוה שאנן
אמן כן יהי רצון