רשב"ם על דברים יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(ו). וכי יבא הלוי: כהן שאינו מאותה משמרה שעובדת היום בירושלים בעזרה:

(ח). לבד ממכריו על האבות: לפי הפשט כמו איש מאת מכרו אם יש לו שם קרוב מאבותיו שיתן לו קרבנן לעשותו הוא, יש לו קשות להקריבו אע"פ שאינו ממשמרה זו:

(יא). וחבר חבר: הניגון בחי"ת כמו מן החרב תאכל החרב, וזה מוכיח חובר חברים מחוכם, כמו מן מלך מלכים וכמו מן עבד עבדים, כן יאמר מן חבר חברים, ואילו היה חבר טעמו בבי"ת כמו חבר אנכי לכל אשר יראוך ירך גדר כתף וגזל שטעמם למטה היה לו לומר חובר חברים כמו מן ירך ירכו גזלו חברים מקשיבים לקולך ובחי"ת מנוגן מצאתי אחרי כן בספרי ספרד כדבריי:

(יב). מוריש אותם: כי אינם חוששים לדרוש את הקב"ה ואת נביאי האמת כי סומכים על תועבותיהם המגידים להם ברוח הטומאה:

(יג). תמים תהיה וגו': וממנו תדרוש ולא מן המתים ולפי כי מנסה הקב"ה בם את ישראל נתן כח ברוח הטומאה להגיד על פי השעירים:

(טו). נביא מקרבך מאחיך כמוני: שיצוה לך מצוות שבתורה ולא כנביא וחולם חלום שיאמר לך לעבוד ע"ז ומה שכתב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה הרי פירושו כמו שמפרש אשר ידעו ה' פנים אל פנים אבל להאמין להקב"ה יהא כמותו ולדבר אמת מאתו ולא כנביא הנותן לישראל אות ומופת לעבוד ע"ז:

(כב). ולא יהיה הדבר ולא יבא: וכגון שאין תשובה ומעשים שינחם הקב"ה בשבילם, הרי חזקיה תפילה הועילה לו ונינוה כי שבו מדרכם הרעה: