רשב"ם על בראשית מו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(א). לאלהי אביו יצחק: שעשה שם יצחק מזבח בבאר שבע, כשנגלה לו הקב"ה כמב שכתוב בפרשת אלה תולדות יצחק, ועשה גם הוא שם זבחים כמו שעשה אביו:


(ד). אעלך גם עלה: כלומר ארד עמך וגם עלה אעלך, כמו וברכתם גם אותי:

גם עלה: שנקבר עם אבותיו במערת המכפלה:

ישית ידו על עיניך: על ענייניך וצרכיך, ישתדל לעשותם, כדכתיב ישית ידו על שנינו:


(ח). יעקב ובניו: יעקב מחשבון שבעים נפש כמו שמוכיח לפנינו לפי הפשט, כל נפש בניו ובנותיו של יעקב ולאה הכל שלשים ושלש עם יעקב, ורבותינו פירשו זו יוכבד שנודלה בין החומות:


(כו). יוצאי יריכו הבאים מצרימה כל נפש ששים ושש: כי יעקב שהוא מחשבון של שלשים ושלש של לאה אינו בכלל יוצאי יריכו, כי יוצאי יריכו לא היו כי אם ששים ותשע, וכי אמר משה בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, שיעקב ובניו היו שבעים:


(כט). עוד: הרבה, כדכתיב כי לאעל איש ישים עוד:


(לב). והאנשים רועי צאן: כל זה אמר יוסף לפרעה:


(לד). כי תועבת מצרים: נבזים היו בעיניהם כל רועי צאן, כי מאוס הצאן בעיניהם בין לאכילה בין לזבח כדכתיב הן נזבח את תועבת מצרים וגו':