רשב"ם על במדבר יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(ב). זאת חקת התורה: ולפנינו מפרש באיזו תורה הוא מדבר, דכתיב וזאת התורה אדם כי ימות באהל, כלומר חקת התורה שאמר למטה זאת התורה, פרה אדומה צוה לקחת, לעשות תורת טהרתו של אדם כי ימות באהל, להיטהר בו נוגע ונושא ומאהיל:

(ה). לעיניו: של אלעזר:

(יג). עוד טומאתו בו: אע"פ שטבל:

(טז). וכל אשר יגע על פני השדה: כלומר הבא אל האהל שהמת בו טמא בלא נגיעה אבל אם המת על פני השדה ולא באהל אינו מטמא אלא במגע:

(כב). והנפש הנוגעת: באותו שנגע במת תטמא עד הערב, כי המת אבי אבות הטומאה: