רש"י על תהלים קלו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעשה נפלאות גדולות לבדו" - בראשונה לא נברא מלאך כשעשאן לנפלאות הללו השמים והארץ השמש והירח

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למכה מצרים בבכוריהם" - בכוריהם לא נאמר אלא בבכוריהם עמדו בכורים וקפחו שוקן של אביהם המעכבים בישראל כששמעו נגע עשירי מפי משה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לגזרים" - י"ב קרעים לי"ב שבטים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלכים גדולים" - כאן רמז ל"א מלכים והשוה להם פרעה וחילו ומכת מצרים למלכים אדירים קשים מהם שקול סיחון כנגד כלם כל אחד לעצמו וכן פירש למעלה לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען כן באגדה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבשפלנו זכר לנו" - במצרים זכר לנו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפרקנו" - מתוכם והפליא לנו כל זה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נותן לחם" - רמז כאן חסד (כל המעשים)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הודו לאל השמים" - המכין בהם מזון לכל בריה עשרים וששה כי לעולם חסדו נאמרו במזמור זה כנגד עשרים וששה דורות שהיה העולם בלא תורה ונתקיים בחסדו של הקב"ה