רש"י על תהלים קט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · קט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלהי תהלתי אל תחרש" - על כל ישראל נאמר

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי פי רשע" - עשו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחת אהבתי" - אותך ישטנוני

"ואני תפלה" - ואני מתפלל אליך (תמיד מצאתי)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רעה תחת טובה" - שבעים פרים אני מקריב בכל שנה בשביל שבעים אומות ומבקש לגשמים והם מריעים לי (בשוחר טוב)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בהשפטו" - לפניך יצא מדינך מחויב ורשע

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פקודתו" - גדולתו פרבושטיא"ה בלע"ז כמו ויפקד המלך פקידים (אסתר ב ד)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושאלו ודרשו מחרבותיהם" - הכל ישאלו עליה' מה נהיתה בפלוני ופלוני מתוך קול חורבה שיצא עליהם

"ודרשו" - משמע מאת אחרים שהרי נקוד חטף קמץ וכן ושאלו מפי אחרים הוא משמע שישאלו אחרים עליהם ויש לפתור ושאלו ממשקל חזק יהיו משאלים על הפתחים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ינקש נושה לכל אשר לו" - אדם הטורח מחזיר ולהוט לעשות דבר נופל בו לשון מתנקש כלומר מוטרף ומתלבט כמו (דנייאל ה) וארכובתיה דא לדא נקשן וכן פן תנקש אחריהם אף כאן יהיה הנושה בעשו את עבודתו שנאמר ורב יעבד צעיר ל"א יהיה הנושה נוגע ונקרב לכל אשר לו ינקש שייטאצופי"ץ בלע"ז יהי משפט הנושה נוקש ונשען על כל ממונו וזהו יעקב הנושה בעשו את עבודתו שנאמר ורב יעבד צעיר מצאתי בדור אחר שיבא אחר כורתו ימח שמו וטבעו שאפילו זכרון לא יפול עליו בפי הדור הנולד בעול' לאחר שנשחת שמו שארטרמיר"א בלע"ז

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עון אבותיו" - עון שהעוה על אבותיו לאברהם שגרע חמש שנים מחייו ולאביו גרם כהיון עינים

"וחטאת אמו" - שהשחית רחמה ושגרם להעלים יום קבורתה מן הבריות שלא יקללוה שיצא מכריסה עשו כמו שנאמר (בראשית ל"ה) ותמת דבורה מינקת רבקה וגומר אלון בכות בלשון יוני קורין לאחר אלון שאבל אחר היה ליעקב עם של דבורה שמתה אמו והעלימו מיתתה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יהיו" - העונות האלה נגד ה' תמיד

"ויכרת מארץ זכרם" - של עשו ואלופיו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יען אשר לא זכר עשות חסד" - לעסוק באבל אביו כמו שעשה יעקב נזיד עדשים לנחם את יצחק שבאותו היום מת אברהם

"איש עני" - ישראל

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאהב קללה" - קללתו של הקדוש ברוך הוא שכפר בו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילבש קללה" - הכניס עצמו בקללה ונוחה לו פריקת עול הקרבן וברכת כהנים וקללת האומות

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תהי לו" - הקללה מעטה כבגד (מצאתי)

"ולמזח תמיד" - חגורה וכן ומזיח אפיקים רפה (איוב י"ב) אזור החזקים פתח

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כצל כנטותו" - לעת ערב

"ננערתי" - לשון תשנוק וטרוף ואוטם כארבה שהוא נודד ונע ומטורף (מצאתי)

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעטו כמעיל" - העוטה ועוטף כל הגוף לכל לבוש