רש"י על תהלים קב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · קב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תפלה לעני" - ישראל שהם עם עני

"כי יעטף" - בהתעטף נפשם בצרה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נחרו" - הנו"ן משמשת כמו נעשו נקנו והוא לשון יובש כמו (איוב ל) ועצמי חרה מני חורב נחר מפוח (ירמיהו ו)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דמיתי לקאת מדבר" - לקאת שם עוף הוא

"ככוס חרבות" - שם עוף כמו (ויקרא יא) את הכוס ואת השלך ואת הינשוף

"חרבות" - מדברות דמיתי לקאת מדבר כך אנו נדודים ממקומנו ללכת בגולה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שקדתי" - התבוננתי בעצמי והנני כצפור הבודד על גג יושב לבדו באין זוג

"בודד" - יושב בדד

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מהוללי" - המתלוצצים בי ל' הוללות

"בי נשבעו" - ראו ברעתי ונשבעים בי ואומרים אם לא יארע בי כמו שאירע לישראל כה יעשה לי כמו לישראל

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בבכי מסכתי" - בדמעה מזגתי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כצל נטוי" - לעת ערב כשהצללים נוטים וכשחשיכה אין נכרים אלא כלים והולכים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתה" - אשר לעולם תשב ונשבעת לנו בך כשם שאתה קיים יש עליך לקיימנו לפיכך

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה" - כי בך הבטחת (דברים לב) כי יראה כי אזלת יד והרי אזלת יד

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי רצו" - אהבו אף את אבניה ואת עפרה ומדרש אגדה כשיצא יכניהו וגלותו נשאו עמהם מאבני ירושלים ועפרה לבנות להם בבבל בית הכנסת

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וייראו גוים" - את שמך כשתושיע את עמך

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הערער" - הצועק כמו (ישעיהו טו) זעקת שבר יעטרו ד"א ערער הרוס ונשחת כמו (לקמן קלז) ערו ערו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תכתב זאת" - כך יאמרו רואי הישועה תכתב הישועה הזאת לספר אותה לדור אחרון

"ועם נברא" - שנעשה בריה חדשה לצאת מעבדות לחרות מאופל לאור גדול

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל ארץ הביט" - לראות בעני עמו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תמותה" - חולה למות אנמוריני"דא בלע"ז

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ענה בדרך כחי" - חוזר לקבלו הראשון כי נשאתני ותשליכני ימי כצל נטוי ענה בדרך אויבי כחי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אומר" - לה'

"אלי" - אתה

"אל תעלני בחצי ימי" - אל תסלק אותנו להשמידנו מן האדמה ביד אויבינו בחצי ימינו ומה הם ימינו כל ימות דור דורים שנותיך הבטחת לקיימנו לפניך כמו שאמר בסוף המזמור ושנותיך לא יתמו וזרע עבדיך לפניך יכון

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפנים" - מתחלה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלבוש תחליפם" - כאדם ההופך לבושו לפושטו

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתה הוא" - העומד וקיים