רש"י על תהלים סו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · סו · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זמרו כבוד שמו" - זמרו בכבוד שמו אי נמי ספרו כבוד שמו בזמר ושיר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה נורא" - כל אחד ממעשיך

"ברוב עוזך" - כשאתה מראה לעולם עוזך על ידי דבר או חרב או רעב או ברקים

"אויביך" - הרשעים מרוב פחד מודים על כחש ועבירות שבידם (ע"כ התוס')

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נורא עלילה" - יראוי על בני אדם פן ימצא להם פשע כי כל מעשיהם גלוים לך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפך ים ליבשה" - ים סוף

"שם נשמחה בו" - מצאתי שם היה דבר שהיה נשמח בו כלומר שראה הים את הקב"ה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל ירומו" - אל תהי ידם רמה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברכו עמים אלהינו" - על נפלאותיו שהוא שם נפשנו בחיים בגלות ואינכם יכולים להשמיד אותנו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי בחנתנו" - בצרה בגולה

"צרפתנו" - להסיר הסיגים ממנו שנשוב בתשובה לפניך כמו שצורפים הכסף להסיר הסיגים ממנו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבאתנו במצודה" - במקום צר כמו במאסר

"מועקה" - לשון מסגר וכל המעיק והמציק כמוהו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרכבת אנוש לראשינו" - מלכי כל אומה ואומה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבוא ביתך" - בבנותך בית המקדש נשלם נדרינו שנדרנו בגולה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מיחים" - שמנים לשון מוח

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל יראי אלהים" - הם הגרים שיתגיירו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אליו פי קראתי" - כשהיינו בגולה קראנוהו וספרנו רוממותיו בלשוננו

"ורומם" - כמו ונתרומם מצאתי בפי קראתי אליו ורומם שם מלה רוממות שלו מוכן תחת לשוני להוציאו בפה כמו (איוב כ) יכחידנה תחת לשונו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"און אם ראיתי וגו'" - לא פעל עמנו כחטאתינו עשה עמנו כלא רואה ולא שומע און שבלבבנו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכן" - באמת יש לדעת

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר לא הסיר תפלתי" - מלפניו וחסדו לא הסיר מאתי