רש"י על שמואל ב ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שמואל ב · ג · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומשנהו כלאב" - ובמקום אחר הוא קורא אותו ומשנהו דנייאל ולמה נקרא שמו כלאב אמר רבי יצחק שהיו ליצני הדור אומרים מנבל היתה אביגיל מעוברת נהפך קלסתרו ונדמה לאביו ורבותינו אמרו (ברכות ד א) שהיה מכלים פני מפיבושת בהלכה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעגלה" - זו מיכל שהיתה חביבה עליו וכן הוא אומר (שופטים יד יח) לולא חרשתם בעגלתי והכתיב (לקמן ו כג) ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה עד יום מותה לא היה לה מאותו מעשה ואילך קודם אותו מעשה הוי לה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היה מתחזק" - בכל כח על בית שאול להעמיד מלכותו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הראש כלב אנכי אשר ליהודה" - כלום אני חשוב אפילו כראש שומר הכלבים אשר לדוד אך לפי הנקוד שהטעם תחת הראש וכלב אנכי מוקף במקף כך פירושו הראש וכי אחפוץ להיות ראש בביתך טוב לי להיות כלב והדיוט בבית דוד וכן תרגם יונתן

"היום אעשה חסד" - מעתה נאה לי לעשות חסד עם בית שאול ועם כל אוהביו כאשר עשיתי עד הנה ולא המציתיך ביד דוד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תחתיו לאמר" - (תרגום) מאתריה למימר מקיימנא במאן דעבד ארעא

"למי ארץ" - לשון שבועה במי שהארץ שלו דבר אחר תחתיו שמו הזכיר תחלה באגרת ואחר כך הזכיר שם דוד ולכך נענש כתב ממני אבנר שר צבא ישראל לדוד מלך ישראל שלום

"למי ארץ" - למי שהמלכות הגון לו אני שולח לו לאמר כרתה בריתך וגו'

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפני הביאך" - לפני ראותך פני הביאך את מיכל

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעם איש" - תרגם יונתן מלות בעלה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלוך ובכה" - על מצוה ההולכת ממנו שכל אותן השנים נעץ חרב בינו לבינה במטה ולא נכשל בה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ודבר אבנר היה" - קודם לכן

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמר אל דוד" - על דוד ואינו זז ממשמעות אל

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מהגדוד" - פשטו בגדוד לשלול על האויב

"מבור הסרה" - שם מקום ורבותינו אמרו (סנהדרין מט א) בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג על שלא החזיק דברי דוד בצפחת המים אשר לקח מראשותיו של שאול וגם על כנף המעיל של שאול אמר שמא אחד מן הסירים (קוצים) נאחז בו וקרעו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תוך השער" - לפני סנהדרין להשפט על דם עשהאל אחיו

"בשלי" - בשגגה שלא הבין אבנר שבלבו להרגו וסרס המקרא ויטהו יואב בשלי אל תוך השער לדבר אתו

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחולו" - ינוחו יחולו דמי אבנר על מקרא שלפניו הוא מוסב שאמר נקי אני וממלכתי מדמי אבנר יחולו דמיו על ראש יואב דמי הנזכרים במקרא שלפניו

"ומחזיק בפלך" - נשען על מקלו מחמת חולי הרגלים

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרגו לאבנר" - כמו את אבנר ודומה לו (ישעיהו לח יד) עשקה לי ערבני עשקה אותי וכן (במדבר יב יג) רפא נא לה רפא אותה וכמוהו (דברי הימים -ב יז ז) שלח לשריו לבן חיל לעובדיה וגו' ללמד בערי יהודה ופתרונו שלח את שריו את בן חיל

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכמות נבל" - הכמות רשע בחרב

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ידיך לא אסורות" - היו ואיך נפל גבור כמותך לפני בני עולה

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להברות" - לשון סעודה

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואנכי היום רך" - (תרגום) ואנא יומא דין הדיוט ומרבי למלכא