לדלג לתוכן

רש"י על שמואל א ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדשו" - זמינו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מיום שבת הארון בקרית יערים" - וראו הפורענות שבא עליהם בעון בית עלי ואת הגבורה שעשה הקב"ה בפלשתים

"וינהו וגו' אחרי ה'" - על ידי שמואל שהיה מחזר מעיר לעיר ושופטם ומוכיחם

"וינהו" - לשון המשכה הוא ולשון ארמי הוא תתנהו לפולחני וכן (יחזקאל ז יא) ולא נה בהם אין בהם תועלת למושכם אל הטוב ומנחם חברו וינהו לשון יללה כמו (מיכה ב ד) נהי נהיה וכן (יחזקאל שם) ולא נה בהם ופירוש וינהו אחרי ה' שהתאבלו על מעשיהם הרעים ושבו אחרי ה' לשון אחר וינהו כמו (ירמיהוו ג יז) ויתאספו ונקוו אליה כל העמים מתרגמינן ויתנהון למפלח בה כל עממיא ויהיה מזה הענין גם כן (יחזקאל שם) ולא נה בהם כענין שאמר (שם) לא מהם ולא מהמונם ולא מנה שבהם כלומר ולא מקבוץ שלהם (ספרים אחרים אינו)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישאבו מים וישפכו" - תרגם יונתן ושפיכו לבהון בתיובתא כמיא קדם ה' ולפי משמעו אינו אלא סימן הכנעה הרי אנו לפניך כמים הללו הנשפכין "וישפט שמואל" - בין איש לרעהו על עסקי ממון שביניהם או על עסקי עבירה שעברו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעלה עולה" - ויעלה כתיב נקבה היתה מכאן למדו רבותינו עולה נקבה כשרה בבמת יחיד במסכת עבודה זרה (כד ב)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתחת לבית כר" - מלרע לבית שרון