לדלג לתוכן

רש"י על ירמיהו מז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל פלשתים" - על פלשתים "בטרם יכה פרעה את עזה" - כשהיה נבוכדנצר צר על ירושלים בשנה העשירית לצדקיהו יצא חיל פרעה ממצרים ויעלו הכשדים מעל ירושלים שמע פרעה ושטף את עזה ושב לארצו בסדר עולם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שעטת" - אין לו דמיון ויונתן תרגמו מפסועית

"מרעש לרכבו" - מרעש אשר לרכבו

"גלגליו" - אופני מרכבותיו

"לא הפנו אבות על בנים" - להצילם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להכרית לצור ולצידון" - פלשתים היו עוזרים אותם מאויביהם "אי כפתור" - איזל"ש בלע"ז

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נדמתה" - נחרבה "תתגודדי" - תשרטי באבל ובבכי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרב לה'" - שהקב"ה מביא לעולם

"הרגעי" - לשון מרגוע