רש"י על דברי הימים ב כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברי הימים ב · כא · >>

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ניר" - פי' עול על ישראל

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בימיו פשע אדום וגו'" - כי דוד הכרית כל זכר באדום ויתן בהם נציבים במקום מלך ופרעו לו מס וכן היו עושין כל מלכי יהודה נותנין הנציבים הטובים בעיניהם ומימיו של יהורם ואילך פשעו מתחת יד יהודה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הסובב אליו" - ויך אותו אדום הסובבים וסומכים לו לעזרו כי היה דרכם כשנוצחים במלחמה היו תופשים האנשים הגבורים ומביאים אותן עמהם שלא יתוספו על שונאיהם להיות לעזרה לאדום בני עמם וקם לילה פתאום והרגם ורבותינו פירשו הסובב אליו סמוכים לפניו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפשע אדום" - והלא כבר נאמר למעלה בימיו פשע אדום אלא כן דרך הפסוק לפי שהפסיק בנתיים פסוק אחד ורוצה לומר אז תפשע לבנה לכך סידרן מתחילה ואומר ויפשע אדום אז תפשע לבנה של יהודה היתה והיתה עומדת על גבול אדום כדכתיב בספר יהושוע ויהי הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום וכשראו שמרדו אדומיים מרדו אף הם בעת ההיא שיושבים על גבול אדום ועזרו לאדום וזהו אז תפשע לבנה

"כי עזב את ה' אלהי אבותיו" - מגיד מה גרם לו שמרדו בימיו יותר משא' מלכי יהודה שהיו לפניו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויזן" - כל מי שעוזב ומימר יראת הקב"ה בעבודת כוכבים ומזלות נופל ל' זנות שעשה דוגמ' אשה מזנה ומנאפת מאחרים ודומה כי זנה תזנה הארץ (הושע א) וזנו אחרי אלהי נכר וגו' (דברים ל"א)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבא אליו מכתב מאליהו" - לאחר שעלה לשמים בא לו כתב זה של נבואה זו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבקעוה" - כמו (ישעיהו ז') נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה וכן (מלכים ב' ג') להבקיע אל מלך אדום

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכעת צאת הקץ" - אותו קץ שאמר לו הנביא

"ולא עשו לו עמו שרפה" - אע"פ שהיה צריך לאותו שרפה לפי שחלה בחליים רעים ובשרו מסריח לא חפץ הקב"ה בכבודו שיעשו לו שרפה וגם לא נקבר בקברות המלכים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלא חמדה" - פתרון כל ימיו היה ברעה ובתחלואים ועליו נתקיים (דברים ל"א) ראה נתתי לפניך היום את החיים וגו' וגם קצר ימים ושבע רוגז