רש"י על דברי הימים א כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברי הימים א · כב · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר דויד זהו בית ה' האלהים וזה מזבח לעולה לישראל" - מכאן ואילך שכל שמבקש ה' להקריב לו קרבן יצא ויקריב על אותו מזבח

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכנוס את הגרים" - גרים שנתגיירו שלא רצה להעביד בישראל עבודת פרך וכן מצינו בשלמה למטה ויספר שלמה וגו' ויעש מהם ע' אלף נושא סבל וגו' ועוד כתיב וכל העם הנותר מן החתי וגו' אשר לא מישראל המה וגו' ומן בני ישראל לא נתן שלמה לעבדים וגו' (שם ב' ח')

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למסמרים לדלתות השערים" - (בל"א נאגע"ל) "ולמחברות" - הכין דוד הברזל שמחברין ומחזיקים הדלתות והשערים בהם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והצורים" - עם חירם מלך צור

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נער ורך" - לפי שאפילו בן מ"ב שנה קרוי נער דכתיב ויהושוע בן נון נער לא ימיש וגו' (שמות ל"ג) שהרי יהושוע לא מלך אחרי משה כי אם כ"ח שנה וחי ק"י שנה נמצא (בשנת ל"א שנה) [בשנה הראשונה] כשהיו ישראל במדבר העיד עליו הכתוב ויהושוע בן נון נער מאז היה בן מ"ב שנה על כן הוצרך לכתוב רך שלא היה כי אם בן י"ב שנה כשמלך

"להגדיל למעלה" - גדל מאד שהגביהו שלמה עד מאה ועשרים אמה כדכתיב (במלכים א' ו') והאולם על פני היכל הבית וגו'