רש"י על במדבר א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וידבר ... במדבר סיני ... באחד לחדש" - מתוך חיבתן לפניו – מונה אותם כל שעה (במ"ר ב, יט): באחד בניסן הוקם המשכן (שם מ, יז), ובאחד באייר מנאם:

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

למשפחתם – דע מנין כל שבט ושבט.

לבית אבתם – מי שאביו משבט אחד, ואמו משבט אחר – יקום על שבט אביו.

לגלגלתם – על ידי שקלים: "בקע לגלגלת".

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל יצא צבא" - מגיד שאין יוצא בצבא פחות מבן עשרים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתכם יהיו" - כשתפקדו אותם יהיו עמכם נשיא כל שבט ושבט

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה קרואי העדה" - הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האנשים האלה" - את שנים עשר נשיאים הללו "אשר נקבו" - לו כאן בשמות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתילדו על משפחותם" - הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת לידתם כל אחד ואחד להתייחס על השבט

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך את מטה לוי לא תפקד" - (במדבר רבה ב"ב קכא) כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו דבר אחר צפה הקב"ה שעתידה לעמוד גזירה על כל הנמנין מבן עשרים שנה ומעלה שימותו במדבר אמר אל יהיו אלו בכלל לפי שהם שלי שלא טעו בעגל

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה הפקד את הלוים" - כתרגומו מני לשון מנוי שררה על דבר שהוא ממונה עליו כמו (אסתר ב) ויפקד המלך פקידים

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יורידו אתו" - כתרגומו יפרקון כשבאין ליסע במדבר ממסע למסע היו מפרקין אותו מהקמתו ונושאין אותו עד מקום אשר ישכון שם הענן ויחנו שם ומקימין אותו

"והזר הקרב" - לעבודתם זו

"יומת" - בידי שמים

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואיש על דגלו" - כמו שהדגלים סדורים בספר זה שלשה שבטים לכל דגל

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא יהיה קצף" - אם תעשו כמצותי לא יהי' קצף ואם לאו שיכנסו זרים בעבודתם זו יהיה קצף כמו שמצינו במעשה קרח (במדבר יז) כי יצא הקצף וגו'