רש"י על במדבר א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על במדבר · א · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וידבר ... במדבר סיני ... באחד לחדש" - מתוך חיבתן לפניו – מונה אותם כל שעה (במ"ר ב, יט):

באחד בניסן הוקם המשכן (שם מ, יז), ובאחד באייר מנאם:

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

למשפחתם – דע מנין כל שבט ושבט.

לבית אבתם – מי שאביו משבט אחד, ואמו משבט אחר – יקום על שבט אביו.

לגלגלתם – על ידי שקלים: "בקע לגלגלת".

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל יצא צבא" - מגיד שאין יוצא בצבא פחות מבן עשרים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתכם יהיו" - כשתפקדו אותם יהיו עמכם נשיא כל שבט ושבט

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה קרואי העדה" - הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האנשים האלה" - את שנים עשר נשיאים הללו

"אשר נקבו" - לו כאן בשמות

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתילדו על משפחותם" - הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת לידתם כל אחד ואחד להתייחס על השבט

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך את מטה לוי לא תפקד" - (במדבר רבה ב"ב קכא) כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו דבר אחר צפה הקב"ה שעתידה לעמוד גזירה על כל הנמנין מבן עשרים שנה ומעלה שימותו במדבר אמר אל יהיו אלו בכלל לפי שהם שלי שלא טעו בעגל

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתה הפקד את הלוים" - כתרגומו מני לשון מנוי שררה על דבר שהוא ממונה עליו כמו (אסתר ב) ויפקד המלך פקידים

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יורידו אתו" - כתרגומו יפרקון כשבאין ליסע במדבר ממסע למסע היו מפרקין אותו מהקמתו ונושאין אותו עד מקום אשר ישכון שם הענן ויחנו שם ומקימין אותו

"והזר הקרב" - לעבודתם זו

"יומת" - בידי שמים

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיש על דגלו" - כמו שהדגלים סדורים בספר זה שלשה שבטים לכל דגל

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יהיה קצף" - אם תעשו כמצותי לא יהי' קצף ואם לאו שיכנסו זרים בעבודתם זו יהיה קצף כמו שמצינו במעשה קרח (במדבר יז) כי יצא הקצף וגו'