קצות החושן על חושן משפט שפה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| קצות החושן על שולחן ערוך חושן משפט שפה |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף ב[עריכה]

(א) שהרי הוא ככותי. כת' הב"י בי"ד סימן ד' בהא דמוקי לה בש"ס בישראל מומר וז"ל ולא מצי לשנויי בכותי דלא ציית דינא עכ"ל. ואפשר לומר דמשום הכי לא מוקי לה בכותי דבעירובין דף ס"ב אמר רבי יוחנן בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להישבון ופירש"י משום דאזהרתן היא מיתתן וקם ליה בדרבה מיניה מש"ה לא ניתן להשבון וא"כ הכא במנסך כיון דטעמא דחייב אינו אלא משום דכי אגביה קניה ובן נח בהגבהתו נמי ק"ל בדרבה מיניה ולשטת תוס' שם כתבו דגבי בן נח לא אמרינן ק"ל בדרבה מיניה דלא אתמר אלא בישראל ע"ש וניחא נמי דמוקי לה בישראל דבגמ' שם עביד צריכות' למטמ' ומדמע ומנסך אי תני מטמא ומדמע הוי אמינא ק"ל בדרבה מיניה קמ"ל כדרבי ירמיה כו' ואי לא מיירי בישראל א"כ תיקשי מנסך למה לי כיון דלא שייך ביה ק"ל בדרבה מיניה: