קצות החושן על חושן משפט שסח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| קצות החושן על שולחן ערוך חושן משפט שסח |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף א[עריכה]

(א) וסתם גניבה הוי יאוש. בפ' הגוזל (דף קי"ד) ע"ש וביש"ש פרק הגוזל בתרא סימן כ"ז כת' להוכיח דפלוגתא דר"ש ורבנן איירי בישראל דאל"כ מאי פריך תלמודא לרבה ממתני' דנטלו חמורו נימא דמתני' מיירי בישראל כו'. ובש"ך דחה ראיה זו וכת' כיון דסובר רבה בידוע נמי מחלוקת וכו' ע"ש. ודברי מוהרש"ל נראין דאפילו לרבה דאמר בידוע נמי מחלוקת לאו משוה דס"ל דיאוש לא מהני אלא משום דאע"ג דשמעינן מייאש אמרי רבנן דבלבו אינו מתייאש בכל שעתא דעתיה למינקט בדינא וכמו שפרש"י שם וא"כ גם לרבה אית לן לחלק בין דבר שעומד ליאוש ומה הוא הדבר שעומד ליאוש וא"כ דברי מוהרש"ל עולין שפיר דהוי מצינו לומר דמתני' דנטלו חמורו מיירי בישראל אע"ג דפלוגתא דר"ש ורבנן בגזלן ישראל מיירי ודו"ק: