קול קורא למען עליית יהודי גרמניה לארץ ישראל (תקצ"ד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מכתב זה הינו הפעולה הראשונה שנעשתה על ידי רבי אליעזר ברגמן בדרך לייסודו של כולל הו"ד שלש שנים מאוחר יותר.

נוסח המכתב[עריכה]

ברוך השם.
וירצבורג-צל, אור ליום א', מוצאי שבת קודש, פרשת קדושים. ה' כ"ט בניסן התצד"ק. ו' שבת קודש פרשת הדברים.

ישאו הרים שלום להאדון המכובד...

בלי ספק ידוע למעלת כבוד תורתו, מה רבה ומיוחדת היא המצווה, לעבור מחוץ לארץ לארץ הקדושה, ולדעת רבינו הגדול הרמב"ן זכרו לברכה בכלל מצוות-עשה מדאוריתא, ומזה הטעם גם קימו מצווה זו בשם כל ישראל, בכל תקופה ותקופה, יחידים וגם משפחות, בין מתוך סכנה, ובין שלא מתוך סכנה.
גם החתומים מטה מתכוונים לקים מצווה זו זה זמן רב (כבר כעשר שנים), ועשיתה נראית עכשיו, בעזרת השם, נוחה יותר, שהרי עדים אנו להגירות כאלה, למטרות גשמיות, לצפון אמריקה וליוון, כמעט בכל יום ויום, ולא רק ע"י יחידים, אלא גם ע"י משפחות.
הראשון בין החתומים מטה גם מצא לאחרונה הזדמנות לשוחח עם אנשים, המתעתדים באמת ובכנות לנסוע, אם ירצה השם, לארץ הקדושה, ולמטרה שהוזכרה למעלה גם התוודע במיוחד אל הגביר המפורסם ר' הרשל להרן, נטריה רחמנא ויפרקיה, (ישמרו ה' ויושיעו) בקהילה קדושה אמשטרדם, יכוננה עליון אמן, המוכר כנשיא בארץ ישראל, תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן.
אם גם יש בידי החתומים מטה בערך ההון הדרוש לכיסוי הוצאות הנסיעה, במעות שהכניסו להם נשותיהם, תחינה לאורך ימים טובים, בכל זאת אין הם רואים עצמם רשאים להשתמש בו בדרך זו, היכא דכליא קרנא (שיש בה משום חיסול הקרן). וזוהי איפוא מטרת הפניה הזאת:

לעורר את אחינו בני ישראל, לקיים בחתומים מטה, איש איש כפי נידבת ליבו, בדרך הלוואה, מצוות 'והחזקת בו', כדלקמן:
ידידינו המופלא... יואיל להציע את דברינו אלה שלמעלה גם לשאר יחידי סגולה מעמינו בני ישראל, ישמרם צורם ויחיים, לקבל לידם את כסף ההלוואה כדלקמן, שכל אחד יתן בלב שלם (אך לא פחות משני דוקאטים) ולשלוח אל האדון ב"י בר או אל ד"ר פ' רומאן בווירצבורג, ואלה לא ימסרו כלום מכספים אלה, עד שהחתומים מטה יצאו לדרכם ממש, וזה עתיד להיות, אם מזג האויר ושאר התנאים יהיו נוחים, אם ירצה השם מיד אחרי חג השבועות הבא עלינו לטובה.

הממונים שבווירצבורג מקבלים את הכספים הנכנסים לחשבון החתומים מטה ומנהלים, במחילה מכבודם את החשבונות, והחתומים מטה יקבלו בשעתו את הכסף המתוקן בתורת הקפה, ובתנאי שעליהם לפרוע את החוב, כשיתאפשר להם, לכל אחד ואחד מנותני המעות, אך אם חס וחלילה לא יתאפשר להם, ימחלו היחידים הללו נותני המעות בלב שלם, מעכשיו כדי שלא תיהפך חס וחלילה פעולת החתומים מטה למיצווה הבאה בעבירה.
החתומים מטה... מקווים שלא תעורר פניה זו אי הבנה, ושלא ייחשדו חס ושלום במשהוא בלתי כשר...

בכל הכבוד הראוי... הננו בעתירת חיים ושלום,
הקטן אליעזר בן לאדוני אבי ומורי הרב יוסף בנימין זכרו לברכה לחיי העולם הבא,ברגמן.
הקטן אלעזר דוב בן לאדוני אבי ומורי הרב נפתלי מיץ, בקהילה הקדושה הארבורג.

קישורים חיצונים[עריכה]