ערכי לשון הקודש אות הכף

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

כא: כאב כאה

כב: כבד כבה כבל כבס כבע כבר כבש

כד: כדד כדכד כדן כדר

כה: כה כהה כהן

כו: כוה כוח כול כון כוס כור כוש

כז: כזב

כח: כחד כחל כחש

כי: כי כיד כיל כים כיס כיף כיר

ככ: ככב ככר

כל: כל כלא כלב כלה כלח כלל כלם כלף

כמ: כמהּ כמז כמן כמס כמר

כנ: כן כנה כנס כנע כנען כנף כנר

כס: כסא כסה כסח כסל כסלו כסם כסס כסף

כע: כעס

כפ: כפה כפל כפן כפס כפף כפר כפש כפתר

כר: כר כרב כרבל כרה כרך כרכב כרכם כרכר כרם כרמל כרסם כרע כרפס כרש כרת

כש: כשב כשה כשל כשף כשר

כת: כתב כתל כתם כתן כתף כתר כתש כתת