ערוך השולחן העתיד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קיצור דרך: AHS:ATID

ספר

ערוך השולחן העתיד
בו יבואר כל הדינים וההלכות הנוגעות כשישראל ישובים על אדמתם ובית המקדש עומד על תילו,
עם כל הדינים המפוזרים בספרי האחרונים.
וכל דין ודין בארתי במקומו בטעמו בעזרת השם יתברך, על פי הצעות וראיות מגדולי הפוסקים.
והכל בלשון צח וקל, ובסדר נכון, כאשר עיניך תחזינה מישרים בפנים הספר.

מאת הגאון המפורסם מו"ר הרב רבי יחיאל מיכל זצ"ל בהרב רבי אהרן הלוי עפשטיין ז"ל, אב"ד קהילת נאווהרדק;
בעל המחבר ספר אור לישרים על ספר הישר לרבנו תם, וערוך השולחן על ארבעה חלקי שולחן ערוך.

זרעים · קדשים · טהרות · ליקוטים


תוכן[עריכה]

זרעים: הלכות פאה (א'-י"ד)הלכות שביעית (ט"ו-כ"ט)הלכות יובל (ל'-מ"ט)הלכות תרומות (נ'-צ"א)הלכות מעשר (צ"ב-ק"ז)הלכות דמאי (ק"ח-קט"ז)הלכות מעשר שני ונטע רבעי (קי"ז-קל"ו)הלכות ביכורים (קל"ז-קמ"ב)

קדשים: הלכות בית הבחירה (א'-ט"ו)הלכות כלי המקדש (ט"ז-ל"ב)הלכות ביאת מקדש (ל"ג-מ"ט)הלכות איסורי מזבח (נ'-ס"ב)הלכות מעשה הקרבנות (ס"ג-ק')הלכות תמידין ומוספין (ק"א-קכ"ב)הלכות פסולי המוקדשין (קכ"ג-קנ"ו)הלכות עבודת יום הכיפורים (קנ"ז-קס"ד)הלכות מעילה (קס"ה-ק"פ)הלכות קרבן פסח (קפ"א-קצ"ה)הלכות חגיגה (קצ"ו-ר')הלכות בכורות ומעשר בהמה (ר"א-ר"ד)הלכות שגגה (ר"ה-ר"ל)הלכות מחוסרי כפרה (רל"א-רל"ז)הלכות תמורה (רל"ח-רמ"א)

טהרות: הלכות טומאת מת (א'-נ"ב)הלכות פרה אדומה (נ"ג-ע"ח)הלכות נגעים (ע"ט-ק"ה)הלכות משכב ומושב (ק"ו-קכ"ד)הלכות שאר אבות הטומאות (קכ"ה-קנ"ז)הלכות טומאת אוכלין (קנ"ח-קפ"ד)הלכות כלים (קפ"ה-רל"ב)

הלכות מלוקטות: הלכות נזירות (א'-ל"ב)הלכות ערכין וחרמין (ל"ג-נ')הלכות סנהדרין (נ"א-ס"ג)הלכות ממרים (ס"ד-ס"ט)הלכות מלכים (ע'-פ"א)הלכות שקלים (פ"ב-פ"ז)הלכות קידוש החודש (פ"ח-ק"א)


בגלל מעמד לא-ברור של זכויות יוצרים בחיבור זה (או בחלקים ממנו), אנו מפרסמים רק את הכותרות של חלקי הטקסט הזה או פרקיו, ולא את תוכנם. השימוש בכותרות הוא מבחינת "שימוש הוגן", כדי לתאר את מבנהו הכולל של הספר. לקריאת הספר יש לפנות אל ההוצאה לאור.