עמוד:Adolph Jellinek. Bet Ha-Midrasch. Vol.VI.pdf/35

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


מדרש לחנוכה‬

(נוסחא‬ ג')

כתוב (ירמיה נ׳ ל"ג) כה אמר ה׳ צבאות עשוקים בני יהודה ובני ישראל וגו׳ (שם ל"ד) גואלם חזק ה׳ צבאות שמו ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגיז ליושבי בבל. אמרו בימי יְוָנִים נתקיים מקרא זה שהערימו סוד על ישראל, אמרו בואו ונחדש עליהם גזירות עד שיבעטו באלהיהם ויאמינו בע״ז שלנו. עמדו וגזרו כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגר לפתחו ידקר בחרב, וכל כך למה כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות [צניעות?] שכל בית שאין לו דלת אין לו כבוד ולא צניעות וכל הרוצה ליכנס נכנס בין ביום ובין בלילה, כיון שראו ישראל כך עמדו ובטלו כל דלתות בתיהם, ולא היו יכולין לא לאכול ולא לשתות ולא לשמש מטותיהם, בשביל גנבין ולסטין ופריצי יונים, ולא רואין שֵנה בעיניהם לא יום ולא לילה, ונתקיים עליהם מקרא שכתוב (דברים כ"ח ס"ו) ופחדת לילה ויומם, אמרו לפני הקב״ה רבונו של עולם כמה אנו יכולים לסבול, אמר להם בעון מזוזה, אלא אעפ״כ רוחה תמצא בגזירה זו.


++++++++++++++++++++++++++++++++++

והיו ישראל שרויץ‬ ‫^ ״‬ ‫^ ^ ת י ת ואין לך דבר מעביר רעות מעל בעלה כרלת שנאמר‬ ‫"ו כי( לך עמי בא בחדריך וגו׳ ועמדה הגזרה זו ג' שנים‬ ‫א י ןוניס שעמדו ישראל בגזרה ולא נכשל אחר מהם בשום‬ ‫}‬ ‫יע עציו וגזרו עליהם גזרה אחרת והעבירו קול כל אדם‬ ‫לישראל שיש לו שור או שה יחקק על קרניו שאין לו חלקבאלהי‬ ‫ל ׳ וכל כך למה כרי שלא יאכלו ישראל בשר ולא חלב ולא‬ ‫ולא יהיה עליהם חרישח‪ .‬אמרו יודעין אנו שאין יכולין‬ ‫?‬ ‫עמוד בגזרה׳ כיון ששמעו ישראל כך נצטערו צער גדול אמרו‬ ‫חס ושלום שנכפור באלהינו׳ עמדו ומברו בהמתן בין טהורה בץ‬ ‫‪°‬שאח והיו ישראל מהלכין רגלים ועליהם נתקיים )קהלת י׳ ז׳(‬ ‫א ת עבדים על סוסים וגוי‪ .‬אמר להם הקב״ה בערן שמנעתם עצמבס‬ ‫מעלית שלש רגלים ולהקריב קרבנות וליתן מתנות כהונה לכך‬ ‫נתקיים עליכם )דברים כ״ ל״א( שורך טבוח לעיניך׳ אלא‬ ‫י ואילים וכל מיני‬ ‫אעפ״‬