עמוד:ספר המספר.pdf/14

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה עבר הגהה


‫‪לבנה ואין חשבון קטן מי"ב שיש לו חלקים רבים כמוהו כי יש לו אחדים שלמים בחציו ושלישיתו ורביעיתו וששיתו וחצי שתותו וחלקו המזל לשלשים מעלות כי זה המספר יש לו אחדים שלמים יותר מי"ב כי יש לו חצי ושלישית וחמישית וששית ועשירית והנה עלה מספר מעלות הגלגל ש"ס ‪‬וזה המספר קרוב לימות החמה ויש לו חצי ושלישית‬ ‫ורביעית וחמישית וששית ושמינית ותשיעית ועשירית והנה לא יחסר לו רק‬ השביעית וכאשר תכפול זה המספר על ז' יהיה העולה אלפים ותק"כ וזה‬ החשבון כולל כל החלקים עד עשרה‪ .‬והנה חכמי המזלות כאשר יכפלו‬ מעלות על מעלות יהיה המחובר מעלות שהם אחדים שלמים וככה כאשר‬ יחלקו מעלות על מעלות יהיה העולה בחלוק מעלות שהם אחדים שלמים.

ועתה אתן לך כלל איך תחלק כל חשבון בין שיהיה אחד או שנים‬ או מספרים רבים כתוב אותם בטור אחד כל אחד כפי מעלתו ואח"כ כתוב‬ החשבון שתחלק עליו בטור אחר בין שיהיה מספר אחד או רבים כל אחד‬ לפי מעלתו כנגד כל חשבון כפי מעלתו בטור העליון וריוח‬ תשים בין הטור העליון והטור השפל כדי שתוכל לכתוב טור אמצעי‬ ‫ביניהם בין שיהיה העולה מספר אחד או מספרים רבים כל אחד תשים‬ לפי מעלתו‪ .‬וראוי להיות המספר שתחלק עליו פחות מהמספר המחולק‬ ממנו וזהו בחלוק השלמים ולא כן בשברים כאשר אפרש בע"ה. ‫וכתקנך הטורים כאשר אמרתי תחל לחלק מהמספר האחרון שבטור העליון ותחלק אותו על המספר האחרון שהוא בטור השפל וחשוב שנים המספרים אע"פ שהם כללים חשוב אותם כמו אחדים והעולה בחלוק ראה כמה מרחק המספר האחרון מהטור השפל מהמספר הראשון ממנו בין שיהיו בו אחדים או גלגל וכפי מספר המרחק תשוב אחורנית ושם תכתוב העולה בחלוק למעלה מהטור השפל שהוא למטה מהטור העליון‪ .‬ואם ישאר במספר האחרון חשבון שלא נתחלק ולא הגיע למעלת האחדים תשיב אחורנית המספר הנשאר למעלה הראשונה שהיא פתוחה ממנו‬