לדלג לתוכן

עין איה על שבת א לג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

(שבת יא.): "מאי קרא? אמר רב משרשיא: (משלי כה ג): "שמים לרום, וארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר"".

סדרי החברה בנויים על-פי מושגים הנוגעים:

  • בין בעניינים הרוחניים, בתוכן המוסר הצדק והיושר, בדעת האלהים וערך הקדושה ופעולתה בעולם,
  • בין בעניינים החומריים המדיניים האקונומיים.

והם תלויים ברוב עניין זה בזה, כדברי הרמב"ם במורה נבוכים (ראו מורה נבוכים א טו, מורה נבוכים ב י), על הפסוק (בראשית כח יב): "והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו", בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, שהחכמה האלהית העולה למעלה בראש הסולם יש לה מבוא גדול בחכמה המדינית היורדת למטה בסופו.

ואם בחלק אחד מאלה השניים רבו הענפים עד שאי אפשר להקיפם בסקירה האנושית, קל וחומר בשניהם יחד, בהיותם מסובכים ונאחזים זה בזה, "שמים לרום וארץ לעומק".

ושניהם מתייחסים ל"לב מלכים", בהתייסדות ההנהגה החברתית. על-כן "אין חקר", וצריך להתנהג ביחש הסדרים הכלליים הקבועים בזהירות יתירה ובענוות צדק, ולהישמר מלהתערב עם שונים ועבדים מתפרצים, לבלע ולהשחית כל סדר עתיק השורר בחיים המדיניים והחברותיים.