ספר יוחסין מאמר שני ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ספר יוחסין · מאמר שני · ב · >>

בבא בן בוטא[עריכה]

כבר פירשנו אותו למעלה כי הוא תלמיד שמאי הזקן. והוא בפרק הנזקין שאמר כי הזרע אינו סולד מהאש ולובן ביצה סולד ומצאו כדבריו והיה חכם גדול וזקן. והמלך הורדוס כחל עיניו ר"ל שסימא עיניו כשהרג לחכמי' בתחלת מלכותו והוא נתן עצה להורדוס המלך שיבנה בית המקדש לכפרתו על שכיבה אור העולם שהם החכמים, ויעסוק באור של עולם זה בית המקדש. ובסוף כריתות. במשנה שהיה מתנדב בבא בן בוטא בכל יום אשם תלוי חוץ מיום אחד אחר יום הכפורים וזה נקרא אשם חסידים ונשבע המעון הזה וכו' אע"פ שאין הלכה כן שיבא בנדבה. וכן בנדרים סוף פרק ר' אליעזר שהיה דיין ועניו ועושה שלום.

בן בג בג[עריכה]

הוא רבי יוחנן בן בג בג. וכבר אמרתי כשנאמרו דבריהם לפני רבי והסכימו עליהם נכתבו כפי מה שהיה אז שמם. בן בג בג, בן זכאי. וכבר פירשנו כי שלח לר' יהודה בן בתירא לנציבין כדאיתא בספרי ובפ"ב דקדושין. והרמב"ם ז"ל אמר שהוא מחבורת הלל ושמאי ושלא ראה חרבן הבית ואנכי לא ידעתי.

בטנית אביו של אבא שאול וכן שם בנו נדרים כג"א.
בן גמלא, בן ציון, בן קטין, כהנים גדולים.
בייתוס בן זונין.
רבי בנימין מנחות דף ע"א א', ונדה ריש המפלת.
זקן ר' ברייס.
בן זוזא ר"ה.
בן יאסיין פ' אין נושאין.
בן סטדא סוף פ' דיני ממונות צ"ע באיזה זמן היה. עיין ערך פפוס.
בתירא אבי ר' יהודה.
ברוריא דביתהו דר"מ. ברתיה דרחב"ת דתניא תלת מאה וכו' בת"כ. ובשאר מקומות לשבח ופ"א לגנאי.
בלוריא הגיורת ראש השנה דף י"ז ע"ב. יעב"ץ.

בן בתירא[עריכה]

בפ"ק דתעניות. בן בתירא הוא רבי יהושע בן בתירא וקודם שנסמך נקרא בשמו ואינו ר' יהודה בן בתירא. ומשם למד הרמב"ם ז"ל כי בן בתירא סתם הוא ר' יהושע כאשר כתב בפרק ששי והוא חולק עם ר' יהושע בן חנניה בפרקא קמא דזבחים ושם נראה כי לעולם היו השבעים סנהדרין בזמן הנשיאים אחר החרבן שאמר בן עזאי מקובל אני מפי ע' זקנים ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה. אבל יותר נראה זה בפרק בתרא דר"ה דגלתה סנהדרין עשר מסעות מלשכת הגזית להר הבית וכו', ולאושא בזמן רבן שמעון בן גמליאל אביו של רבי, ולצפורי ולטבריה בזמן רבי. וזה בהכרח הם הע' סנהדרין כי הכ"ג שהם סנהדרי קטנה לא היו בלשכת הגזית כי אם בעזרה בהר הבית. וכן כאשר ר' יוחנן רצה לסמוך השנים תלמידים ולא עלה בידו כי היו מזרע עלי אמר לעשותם מכלל השבעים, וכן בשמואל עם רבי. וכבר ידעת כי כל בני בתירה הם מזרע הנשיאים שהיו בירושלים קודם הלל ושמאי ושהם מהמתים שהחיה יחזקאל וא"כ באות הזה לא יש בעצם אלא אחד והוא בבא בן בוטא כי השנים האחרים הם באות היו"ד.