ספר המצוות רמב"ן לאו ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · ספר המצוות · רמב"ן לאו · ב · >>

המצוה לא לשכוח את מעמד הר סיני


המצוה השני' שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני ולא נסיר אותו מדעתנו אבל יהיו עינינו ולבנו שם כל הימים והוא אמרו יתעלה (ואתחנן ד ט-י) השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ד' אלוקיך בחרב וגו'. והכונה בזה גדולה מאד, שאם היו דברי תורה באים אצלנו מפי נביא עליו השלום בלבד אע"פ שנתאמת אצלנו ענין נבואתו באותות ובמופתים אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום בזמן מן הזמנים ויצונו בשום הפך מן התורה ונתן אלינו אות או מופת תהיה התורה נסוחה על יד השני או יכנס בלבנו ספק על זה אבל כשהגיענו ביאור התורה לאזנינו ועינינו רואות אין שם אמצעי נכחיש כל חולק וכל מספק ונשקר אותו ולא יעוליהו אות ולא יצילוהו מידינו מופת, שאנחנו היודעים ועדים בשקרותו ובפחזותו זהו שנאמר במעמד ההוא (יתרו יט) וגם בך יאמינו לעולם והוא הענין הבא בפרשת כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום וגו' (ראה יג) וכבר באר הרב זה בספר המדע (יסודה"ת פ"ח) והוא יסוד גדול בתורה והיא המניעה הבאה לנו בפסוק זה פן תשכח את הדברים שראו עיניך והזהיר פן יסורו מן הלב מהודיעם לבנים ולבני בנים לדורות עולם ואל תטעה בזה מפני דרשם בראשון של קידושין (ל) לבניך ולבני בניך בלימוד התורה לבני בנים, כי לימוד אמונת התורה הוא הלימוד בתורה, אבל נתבונן ונקח ראיה מדבריהם כי היא מצוה עולמית ועם כל הדורות ידבר שלא ישכחו ענין המעמד ההוא שהיה לכל אדם במראית עיניהם ושמיעת אזניהם ושיעתיקו זה מדור לדור לעולם, וזאת מצות לא תעשה זכרה בעל ההלכות (מצוה קע) והרב שכחה גם כן.

קישורים[עריכה]


קיצור דרך: rmbn/lo2