ספר המצוות עשה כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ספר המצוות · עשה · כ · >>


מצות עשה כ - לבנות את בית הבחירה


היא שצונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד, ואליו תהיה ההליכה והעליה לרגל והקיבוץ בכל שנה. והוא אמרו יתעלה "ועשו לי מקדש(שמות כה, ח). ולשון ספרי: שלש מצוות נצטוו ישראל בעת כניסתן לארץ – למנות להם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק. הנה התבאר שבניין בית הבחירה מצוה בפני עצמה.

וכבר ביארנו שזה הכלל כולל מינים רבים, שהם המנורה והשולחן והמזבח וזולתם, כולם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש, וכבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק. אמנם אמרו במזבח "מזבח אדמה תעשה לי(שמות כ, כ) שיחשב בזה שהיא מצווה בפני עצמה חוץ ממצוות מקדש. העניין בו כמו שאספר לך, אמנם פשטיה דקרא הנה הוא מבואר כי הוא מדבר בשעת היתר הבמות, שהיה מותר לנו בזמן ההוא שנעשה מזבח אדמה בכל מקום ונקריב בו. וכבר אמרו כי עניין זה הוא שצוה לבנות מזבח שיהא מחובר בארץ ושלא יהיה נעתק ומטלטל כמו שהיה במדבר. והוא אמרם במכילתא דרבי ישמעאל בפירוש זה הפסוק: כשתכנס לארץ עשה לי מזבח מחובר באדמה.

וכאשר היה הדבר כן הנה זה הציווי נוהג לדורות ויהיה מחלקי המקדש, רוצה לומר שיבנה מזבח אבנים בהכרח. ובמכילתא אמרו בפירוש "ואם מזבח אבנים תעשה לי" (שם כ, כא): רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות חוץ משלושה. האחד מהם "ואם מזבח אבנים", אמרו "ואם מזבח אבנים" חובה אתה אומר חובה או אינו אלא רשות תלמוד לומר "אבנים שלמות תבנה וגו'(דברים כז, ו).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בכללה, כלומר בנין בית המקדש ותארו ובנין המזבח, והיא מסכת מחוברת לזו והיא מסכת מידות. וכן התבאר תבנית המנורה והשולחן ומזבח הזהב ומקום הנחתם מן ההיכל בגמרא מנחות ויומא.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase20