ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תקנג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט) · תקנג· >>


מצוה תקנג - שתשב אשת המוציא שם רע תחתיו ולו תהיה לאישה

שנצטוה מוציא שם רע על אשתו שתשב תחתיו לעולם ואפילו היא עיוורת או מוכת שחין, שנאמר "ולו תהיה לאשה(דברים כב, יט). ומכלל דין זה, שנצטוו בית דין גם כן להלקותו על אשר הוציא שם רע בשקר, ולענשו מאה סלעים כסף מזקק, כמו שנאמר בפרשה. ופרשו זכרונם לברכה (כתובות מו.) שאזהרת מוציא שם רע, היא בכלל "לא תלך רכיל בעמך" (מצוה רלו).

משרשי המצוה. ליסר הנבלים מעשות נבלות רעות כאלה, וכענין שנכתב למטה בסמוך בעזרת השם, בדין אונס (מצוה תקנז).

מדיני המצוה. כתב הרמב"ם זכרונו לברכה (פ"ג מהל' נערה בתולה) כיצד הוצאת שם רע? הוא שיבוא לבית דין ויאמר נערה זו בעלתי ולא מצאתי לה בתולים, וכשבקשתי על הדבר נודע לי שזנתה תחתי אחר שארסתיה, ואלו הם עדי שזנתה בפניהם. ובית דין שומעין דברי העדים לחוקרין עדותן אם גמצא הדבר אמת נסקלת, ואם הביא האב עדים והזמו העדים שהביא הבעל, ונמצא שהעדים העידו שקר, יסקלו, וילקה הוא. ואף על פי שאין בזה מעשה אלא דבור התורה חיבתו כאן במלקות כדכתיב ויסרו אותו, ויתן מאה סלע, ועל זה נאמר ואלה בתולי בתי אלו העדים שיזמו עדי הבעל. חזר הבעל והביא עדים אחרים והזם עדי האב הרי הנערה ועדי האב נסקלין, ועל זה נאמר ואם אמת היה הדבר הזה, מפי השמועה למדו, שפרשה זו היא שיש בה עדים זוממין וזוממי זוממין. הוציא שם רע עליה והיא ר בוגרת, אף על פי שהביא עדים שזנתה תחתיו כשהיא נערה הרי זה פטור מן המלקות ומן הקנס, ואם נמצא הדבר אמת הרי זו תסקל, אף על פי שהיא בוגרת הואיל ובעת שזנתה נערה היתה. ויתר פרטיה, בפרק שלישי ממכות ובפרק שלישי ורביעי מכתובות.

ונוהגת לענין המלקות והקנס בזמן הבית, שהיינו דנין דיני קנסות. ולענין שתשב אשה תחת בעלה, לעולם, אף בזמן הזה, שמצוה עליו בכך, שזה באמת מצוה היא ולא קנס.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: tryg/mcwa/553