ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תעג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט) · תעג· >>


מצוה תעג - להפריש מעשר בכל שנה שאינה שלישית כדי לאכלו בירושלים (מעשר שני)

להוציא מעשר שני מן התבואה בארבע שני השמיטה. כלומר אחר שנפריש מעשר ראשון הניתן ללוים, שנפריש עוד מעשר אחר ועל כן הוא נקרא שני. וזה המעשר הוא דינו שיאכל בירושלים. ועל זה נאמר "עשר תעשר את כל תבואת זרעך(דברים יד, כב). ובאר הכתוב שאם ירחק ממנו המקום ולא נוכל שאתו שם, רק בטורח גדול ובהוצאה מרובה, שנפדה אותו ונעלה דמיו בירושלים ונוציאם שם בצרכי אכילה ושתיה לבד. ובאר הכתוב כמו כן, שהפודה מעשר שלו, שצריך להוסיף חומש בדמים. כלומר שאם הוא שוה ארבעה דינרים, שיאכל במקומו חמשה דינרים בירושלים. ועל זה נאמר "ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו(ויקרא כז, לא). ודקדקו זכרונם לברכה (קידושין כד.) ממעשרו ולא ממעשר חברו, איש ממעשרו ולא אשה.

משרשי המצוה כתבתי במצות מעשר בהמות, בסדר אם בחקתי (מצוה שס). ואף על פי שהענין מבואר, טעמו בכתוב, שהוא "למען תלמד ליראה את יי אלהיך כל הימים(דברים יד, כג).

מדיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה, שאין מעשרין מעשר שני משנה לחברתה. וכן הוא בספרי, "שנה שנה" מלמד שאין מעשרין אותו משנה לחברתה. אין לי אלא מעשר שני שבו דיבר הכתוב, מנין לרבות שאר מעשרות? תלמוד לומר "עשר תעשר". ואמרו זכרונם לברכה (ראש השנה ב.) שיום חמשה עשר בשבט, הוא ראש השנה למעשר האילנות, כלומר שכל אילן שהגיע לעונת המעשרות קדם חמשה עשר בשבט מתעשר במעשר של אותה שנה, שאם היא שנת מעשר שני מפרישין ממנו מעשר שני, ואם היא שנת מעשר עני מפרישין ממנו מעשר עני. וכבר כתבתי למעלה בסדר "ויקח קרח" במצות מעשר ראשון (מצוה שצה), עונת המעשר במקצת מן האילנות, ושם כתוב שעיקר חיוב מעשר מדאוריתא אינו אלא בדגן תירוש ויצהר וכל השאר דרבנן. ויתר רבי דיני מעשר שני כולם מבוארים במסכתא הבנויה על זה, והיא מסכת מעשר שני.

ומצוה זו אינה נוהגת בכל מקום אלא בזמן שישראל שרויין על אדמתם וירושלים בישובה, נזכה ותחזינה עינינו בטובה. ובסדר שופטים במצות תרומה (מצוה תקז), אכתב בעזרת השם, המקומות שנוהג שם מעשר ראשון ושני ותרומה.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: tryg/mcwa/4732