ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/צ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט) · צ · >>


מצוה צ - לא להניח אמורי הפסח להיפסל בלינה

שלא להניח אמורים של פסח עד הבוקר שלא יקריבו אותן, והן נפסלין בשהייה זו ונקראין 'נותר', שנאמר "ולא ילין חלב חגי עד בקר(שמות כג, יח). והוא הדין לשאר אמורין ולשאר קרבנות. ולשון מכילתא (שם) "לא ילין חלב", בא הכתוב ללמד על החלבים שנפסלין בלינה. וכבר נכפלה זאת המניעה במקום אחר, שנאמר "ולא ילין לבקר זבח חג הפסח" (שם לד, כה).

משרשי המצוה כי כבוד הקורבן להקריבו בזמנו הקבוע אליו. והמעביר המועד נראה כמתייאש ומשליך הדבר אחרי גוו, ואיננו מתעורר ומתפייס כונותיו אל העבודה יפה, ומפני כן נפסלין בכך.

מדיני המצוה מה שאמרו (פסחים סד:) שמצוה להקטיר אמורי כל זבח וזבח בפני עצמו. ומה שאמרו (מנחות עב.) שמצות הקטרתן אחר שחיטה סמוך, ואם לא הקטירן כן, מקטירן כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר. ודוקא כשחל ארבעה עשר בניסן להיות בשבת, שחלבי שבת קרבין ביום טוב, אבל אם חל ארבעה עשר בניסן בחול -- אין מקטירן בלילה, שאין מקטירין חלבי חול ביום טוב, דיום טוב עשה ולא תעשה ודוחה לאו דלא ילין. ויתר פרטיה בפסחים.

ונוהגת בזמן הבית בזכרים כהנים. והעובר ולא הקריבן, אינו לוקה לפי שאין בו מעשה.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: tryg/mcwa/090