ספר ברוך ב/ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


א[עריכה]

אל שדי אלוהי ישראל נפש נענה ורוח נכאה תשווע אליך מקרבנו.

ב[עריכה]

שמע ה' ורחם עלינו כי חטאנו לך.

ג[עריכה]

הלא אתה לעולם תשב ואנחנו הולכים וכלים.

ד[עריכה]

אל שדי אלוהי ישראל שמע קול נאקת הרוגי עמך ותפילת בניהם אשר חטאו לך ולא שמעו בקולך ותקרם כל הרעה הזאת.

ה[עריכה]

אל תזכור עוונות אבותינו וחטאותם אך ידך ושמך זכור לנו בעת הזאת.

ו[עריכה]

כי אתה הוא ה' אלוהינו ונהללך.

ז[עריכה]

כי על זאת נתת יראתך בלבנו לקרוא בשמך לשבחך בארץ שבינו ולשים עוונות אבותינו על לב.

ח[עריכה]

כי הננו כיום בגולה לחרפה לקללה ולתועבה על עוונות אבותינו אשר סרו מאחריך ה'.


ט[עריכה]

ועתה ישראל שמע חוקי חיים והט אוזנך לדעת בינה.

י[עריכה]

מה לך ישראל בארץ אויביך ולמה זקנת על אדמת נכר ובמתים נטמאת ונמשלת עם יורדי בור.

יא[עריכה]

יען עזבת את מקור החכמה.

יב[עריכה]

לו הלכת בדרך אלוהים ישבת בשלום עולם ועד.

יג[עריכה]

ועתה למוד נא איה מקום החכמה והחיל ואיזה מקום בינה לדעת אי מזה אורך ימים ושנות חיים אור עיניים ושלום.

יד[עריכה]

אך מי זה בא אל מקומה ויתא בית אוצרה.

‏טו[עריכה]

איים איפה משלי העמים הרודים בחייתו ארץ.

טז[עריכה]

המשחקים בעוף השמים ויצברו כסף וזהב מבטח בני אדם ואין קצה לקנייניהם.

יז[עריכה]

ורכוש בעצב קיבצו וליגיע כפם אין מספר.

יח[עריכה]

תמו ושאול ירדו ואחרים קמו תחתם.

יט[עריכה]

ותולדותם ראו אור וישבו בארץ וגם אלה דרך חכמה לא ידעו.

כ[עריכה]

לא הכירו דרכיה וגם בניהם רחקו ממנה.

כא[עריכה]

בכנען לא נשמעה ותימן לא נראתה.

כב[עריכה]

גם בבני הגר החפצים בבינת ארץ ורוכלי מידן ותימן ממשלי משלים ורודפי תחבולה לא ידעו דרך חכמה ולא דרכו בנתיבותיה.

כג[עריכה]

מה גדול בית אלוהיך ישראל ומה אדיר מקום אחוזתו.

כד[עריכה]

אין קץ לגדול ורום קומתו מי ימוד.

כה[עריכה]

שם היו הנפילים אשר מעולם אנשי שם רמי קומה ומלומדי מלחמה.

כו[עריכה]

גם בם לא בחר ה' דרך חכמה לא הודיעם ויאבדו מבלי דעת ומאפס תבונה נכרתו.

כז[עריכה]

מי עלה שמימה ויביאה שחקים ויורידה.

כח[עריכה]

מי עבר אל עבר הים וימצאה ויקנה בזהב נבחר.

כט[עריכה]

אין איש יודע מקומה ומבין נתיבותיה.

ל[עריכה]

היודע כול יודע אותה ובבינתו חקרה יוסד ארץ לעולם וימלאה נפש חיה.

לא[עריכה]

השולח אור וילך וחרד לקולו כי יקרא.

לב[עריכה]

וכוכבים יאירו וישמחו במסילותם.

לג[עריכה]

כי יקרא יאמרו הננו ולפני קונם בששון יזהירו.

לד[עריכה]

הוא אלוהינו ואין זולתו.

לה[עריכה]

הוא קונה החכמה ויתנה ליעקב עבדו ולישראל סגולתו.

לו[עריכה]

אז נגלתה עלי ארץ ותשכון בין בני אדם.

לז[עריכה]

החכמה ספר פיקודי ה' ותורת עולם חיים היא למחזיקים בה ועוזביה ימותון.

לח[עריכה]

שובה יעקב והחזק בה ולנוגה זרחה תתהלך.

לט[עריכה]

ולא תתן לזרים כבודך וסגולתך לעם נכרי.

מ[עריכה]

אשריך ישראל כי נגלה לך חפץ ה'.