ספר ברוך ב/א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


(א) אלה דברי הספר אשר כתב ברוך בן נריה בן מחסיה בן צדקיה בן שריה בן חלקיה בבבל. (ב) בשנה החמישית בשבעה לחודש לעת אשר לכדו הכשדים את ירושלים וישרפוה באש. (ג) ויקרא ברוך את דברי הספר באזני יכניה בן יהויקים מלך יהודה ובאזני כל העם אשר באו לשמוע. (ד) ובאזני השרים ובני המלכים ובאזני הזקנים ובאזני כל העם למגדול ועד קטן כל היושבים בבבל על נהר צוד. (ה) ויבכו ויצומו ויתפללו אל יי. (ו) ויאספו כסף מכל איש ואיש כפי נדבת ידו. (ז) וישלחוהו ירושליימה אל יהויקים בן חלקיהו בן שלום הכהן ואל הכוהנים ואל כל העם אשר נשארו עמו בירושלים. (ח) לקחת את כלי בית יי אשר לוקחו מן ההיכל בחודש סיון בעשור לחודש ולהשיבם אל ארץ יהודה כלי הכסף אשר עשה צדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה. (ט) אחר הגלות נבוכדנצר מלך בבל את יכניה ואת השרים ואת החרש והמסגר ואת כל עם הארץ מירושלים ויביאם בבלה.

(י) ויאמרו הא לכם כסף וקנו עולה וחטאת ולבונה ועשו מנחה להקריב על מזבח יי אלוהינו. (יא) והתפללו על חיי נבוכדנצר מלך בבל ובלשצר בנו כי ירבו ימים כימי השמים על הארץ. (יב) ויי יחזקנו ויאר עינינו ונחיה בצל נבוכדנצר מלך בבל ובצל בלשצר בנו ונעבדם ימים רבים ונמצא חן בעיניהם. (יג) והעתירו בעדנו ליי אלוהינו כי חטאנו לו ולא שב חרון אפו ממנו עד היום הזה. (יד) וקראו בספר הזה אשר אנחנו שולחים אליכם בבית יי ביום מועד ועצרה.

(‏טו) ואמרו ליי אלוהינו הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלים. (טז) ולמלכינו ולשרינו ולכוהנינו ולנביאינו ולאבותינו. (יז) כי חטאנו ליי מבלי האמין בו ושמוע לקולו וללכת בחוקותיו אשר ציוונו. (יח) למן היום אשר הוציא יי את אבותינו ממצרים עד היום הזה ממרים היינו עם יי ומרדנו משמוע בקולו. (יט) ובאו עלינו כיום הזה הרעה והקללה אשר דיבר יי ביד משה עבדו ביום הוציא את אבותינו ממצרים לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. (כ) ואנחנו לא שמענו בקול יי לעשות ככל דברי עבדיו הנביאים אשר שלח לנו. (כא) וילכו איש איש בשרירות לבו הרע ויעבדו אלוהים אחרים ויעשו הרע בעיני יי אלוהינו.