ספרי על דברים/ראה/פיסקא קיז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פיסקא קודמת - ספרי על דברים - פיסקא קיז - פיסקא הבאה


השמר לך . בלא תעשה.

פן . בלא תעשה.

פן יהיה דבר עם לבבך בליעל (לאמר . זה שקרוי עבודה זרה). (כתובות סח וש"נ) [מכאן היה ר' יהושע בן קרחה אומר, כל המעלים עיניו מן הצדקה כאלו עובד עבודת גילולים]; נאמר כאן "בליעל" ונאמר להלן "בליעל", מה להלן ע"ז אף כאן ע"ז.

קרבה שנת השבע שנת השמטה . זו היא שאמר ר' יוסי הגלילי, אם שבע שנים לכל אחד ואחד, היאך היא קרבה? אמור מעתה, שבע שנים לכל העולם.

ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו, וקרא עליך אל ה' . יכול מצוה לקרות? תלמוד לומר (שם כד) ולא יקרא עליך.

יכול אם יקרא עליך יהיה בך חטא, ואם לא יקרא עליך לא יהיה בך חטא? ת"ל והיה בך חטא [מ"מ. א"כ למה נאמר וקרא עליך?] ממהר אני לפרע על יד קורא, מעל יד שאינו קורא.ומנין (שאם נתת פעם אחת) שאתה נותן לו אפילו מאה פעמים? ת"ל נתון תתן.

לו . בינך לבינו. מכאן אמרו (שקלים פ"ח) לשכת חשאים היתה בירושלים.

כי בגלל הדבר הזה . אם אמר ליתן ונתן – נותנים לו שכר אמירה ושכר מעשה.

אמר ליתן ולא הספיק בידו ליתן – נותנים לו שכר אמירה כשכר מעשה.

לא אמר ליתן אבל אמר לאחרים תנו, או לא אמר ליתן ולא אמר לאחרים תנו, אבל נוח לו בדברים טובים, מנין שנותנים לו שכר על כך? תלמוד לומר כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשיך.