ספרי על דברים/ראה/פיסקא צג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פיסקא קודמת - ספרי על דברים - פיסקא צג - פיסקא הבאה


יצאו אנשים. ולא נשים. אנשים, ולא קטנים. אנשים - אין פחות משנים.

בני בליעל. בני אדם שפרקו עולו של מקום.

מקרבך. ולא מן הספר.

וידיחו את יושבי עירם. ולא את יושבי עיר אחרת.

לאמר(, בהתראה.) נלכה ונעבדה אלהים אחרים. [בהתראה].


ודרשת וחקרת. מכלל שנאמר (דברים יז): והוגד לך ושמעת ודרשת היטב - "היטב" "היטב" לגזירה שוה, מלמד (סנהדרין מ) שבודקים אותו בשבע חקירות.

בדיקות מנין? ת"ל והנה אמת נכון הדבר.

אם סופ(י)נו לרבות (ב)בדיקות, מה ת"ל (=תלמוד לומר) חקירות? [חקירות] - אמר אחד איני יודע, עדותן בטלה. בדיקות - אמר אחד איני יודע, ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעים, ע(י)דותם קיימת.

אחד חקירות ואחד בדיקות, בזמן שמכחישים זו את זו עדותם בט(י)לה.

(והנה אמת נכון) [נעשתה התועבה הזאת בקרבך]. לרבות גרים ועבדים משוחררים.