ספורנו/דברים/ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · ספורנו · דברים · ה · >>

ג[עריכה]

"היום כלנו חיים" לפיכך אתם כורתי הברית הנכנסים לארץ סדרו את עניניכם באופן שהדורות הבאים שלא היו בעת הברית הזאת יקיימו מה שאתם מקבלים עליכם:


ד[עריכה]

" פנים בפנים" בלתי חלום ומראות הלילה אבל בעודכם משתמשים בחושים:


ה[עריכה]

" לאמר" פנים בפנים דבר ה' אליכם לאמר אנכי כמו שבאר למעלה וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר אנכי וכו'. אמנם עמידתי בין ה' וביניכם היתה להגיד לכם את דבר ה' כי יראתם:


יב[עריכה]

"לקדשו כאשר צוך" באותו האופן שצוך במרה כי אמנם שצוך שם על השבת הודיע שלא יספיק לך שתקדשהו במה שתשבות בו ממלאכה אבל שתעסוק בו בתורה ובמצות כאמרו והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו:


יד[עריכה]

" למען ינוח עבדך ואמתך כמוך" וזכרת כי עבד היית. הנה מצות שביתת הבהמה היא כדי שינוח העבד. ומצות מנוחת העבד היא זכר ליציאת מצרים שהשבית בה הקב"ה את העבודה מן העבדים:


טז[עריכה]

"ולמען ייטב לך" אפילו בעולם הזה כאמרם ז"ל (פרק קמא דפאה) דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא כבוד אב ואם וכו':


כד[עריכה]

"ואת תדבר אלינו" אע"פ שיהיה דבורך גרוע בערך אל הדבור האלהי:


כט[עריכה]

"ושמרתם לעשות" ומאחר שנמשך הדבור כך הנה ראוי לכם שתשמרו: " לא תסורו ימין ושמאל" לא להוסיף לטוב כפי מחשבותיכם ולא לגרוע כלל:


ל[עריכה]

"למען תחיון וטוב לכם" כדי שתחיו חיי עד כאופן טוב ומאושר: " והארכתם ימים בארץ אשר תירשון" שתקנו אותו אריכות ימים לעולם שכלו ארוך בהיותכם בארץ בלי צער ובאין מחריד ומונע: