ספורנו/במדבר/ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
<< · ספורנו · במדבר · ט · >>

א[עריכה]

"בחדש הראשון" אחר שפקד אנשי הצכא וסידר הדגלים ונושאי המשכן להכניסם לארץ וטהר מחניהם מן הטמאים כאמרו והיה מחניך קדוש (דברים כג, טו) ומן הממזרים בענין הסוטה למען תהיה השכינה ביניהם במחנה צבאותם ספר הכתוב ארבעה מעשים טובים שעשו ישראל שבהם זכו ליכנס לארץ מיד בלתי מלחמה לולא המרגלים כמו שהעיד משה רבינו באמרו לחובב נוסעים אנחנו אל המקום. ראשונה סיפר חנוכת המזבח. שנית זריזותם בענין חינוך הלויים. שלישית זריזותם בקרבן הפסח. רביעית לכתם אחרי האל יתברך במדבר אף על פי שהיה העלות הענן בזמנים בלתי נודעים פעמים ארוכים ופעמים קצרים באופן שהיה ראוי שתקשה עליהם מאד החניה והמסע. ולהודיע כל אלה ספר אותם כפי מדרגת היותם לרצון לפניו לא לפי הזמן שהיו בו ולכן ספר בכאן ענין חנוכת המזבח והלויים והפסח שהיו בחדש הראשון והיתה תחלת הספר בחדש השני והיה ענין חניתם ונסיעתם על פי ה' מיום צאתם ממצרים ועל כמו זה אמרו אין מוקדם ומאוחר בתורה וזה כאשר תכוין תכלית מה זולתי הזמן בסדר המסופר:


ב[עריכה]

"ויעשו בני ישראל את הפסח" מלבד מה שעשו בשמיני למילואים וחנוכת הנשיאים יעשו גם כן את הפסח שלא יפטרו ממנו בשביל שמחת המצוות שקיימו כמו שקרה בבנין בית ראשון שספרו רבותינו ז"ל שבטל שלמה את יום הכפורים בשמחת חנוכת הבית:


ז[עריכה]

"אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע" מאחר שהיתה טומאתנו לדבר מצוה למה תהיה גוררת עבירה: " במועדו" שזו מצוה עוברת:


יד[עריכה]

"חקה אחת יהיה לכם" פה במדבר: " ולגר ולאזרח הארץ" בארץ ישראל.


יז[עריכה]

"ואחרי כן יסעו" אחרי העלותו היו נוסעים אל אותו הצד שהיה הענן פונה: " ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו" ספר זכותן של ישראל על לכתם אחריו במדבר ראשונה שהיו חונים במקום אשר ישכן שם הענן אף על פי שהיה מקום תהו ילל ישימון.


יט[עריכה]

"ושמרו בני ישראל את משמרת ה'. "ספר שנית שהיו ממתינים את המתנתו זמן ארוך אף על פי שהיה המקום רע מאד: " ולא יסעו" לתור להם מקום לחנותם טוב ממנו:


כ[עריכה]

"ויש אשר יהיה הענן ימים מספר" ספר שלישית שלפעמים היתה חניתם במקום נאות להם ולמקניהם ושם היה שוכן הענן ימים מספר מכל מקום: " על פי ה' יחנו" לא מאהבת אותו המקום: " ועל פי ה' יסעו" אף על פי שהיו נוסעים מאותו המקום הטוב:


כא[עריכה]

"ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר" ספר רביעית שהיתה חנית הענן לפעמים זמן בלתי משוער באופן שהיה לילה בלבד שהוא זמן בלתי מוכן ומספיק לצרכי חניה ולצרכי המסע אמנם עם זה ספר שלא היתה תחלת שום מסע בלילה:


כב[עריכה]

"או יומים או חדש או ימים" חמישית ספר שבקצת אלה הזמנים לא היה להם פנאי לסדר ענינם ועניני מקניהם ובקצתם כבר הכינו וסידרו וכמו רגע היו מסתלקין תכף והורסים כל הכנותיהם:


כג[עריכה]

"על פי ה' יחנו" גם בזמן הקצר בלתי השגת סידור עניניהם: " ועל פי ה' יסעו" בהעלות הענן גם אחר הזמן הארוך שכבר סדרו שם כל עניניהם: