סמ"ע על חושן משפט שכח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| סמ"ע על שולחן ערוך חושן משפט שכח |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף א[עריכה]

ואעמיד כרי לפניך:    ר"ל הרי שהתחייב נפשו לחרוש ולזרוע בשביל כריו שיעורו חכמי' כשמות' ב' סאין נוסף על ההוצאו' באופן שהב' סאין ישארו לפניו מקרי כרי וחייב לטרוח עבורו אף שמאותן ב' סאין צריך ליתן להמקבל חלקו גם זה קבל עליו שהרי כתב לו וטול חלקך ממנו כו':

ואפי' לא כתב כו':    כיוצא בזה כתב הטור והמחבר לעיל ר"ס מ"ב והטעם דכיון דרגילין לכתוב כן כל המקבל סתם על דעת הנהוג מקבל וה"ל כתנאי ב"ד דצריך לקיימו עכ"פ:


סעיף ב[עריכה]

ונותן לו חלקו כו':    בטור מסיים בזה וכתב ז"ל שכן כ' לו אם אוביר ולא אעביד אשלם לך ממיטב עכ"ל ור"ל ג"כ כיון שרגילין לכתוב כן ה"ל כאלו כתב וכנ"ל וכן מוכח מל' הטור והמחבר ממה שסיימו וכתבו שאם כתב אם אוביר אשלם לך אלפא זוזי דהיא אסמכתא ולא קנה (וכמו דלא כתב לו דמי) ואינו משלם לו אלא כפי מה שראוי לעשות עכ"ל ולא כתב דיהא פטור לגמרי כיון דדבריו הן אסמכתא והרי הן כאלו אינם אלא ודאי ס"ל דאף אם הם כאלו לא דבר כלל מ"מ צריך לשלם בזה דה"ל כאלו לא כתב ליה אם אוביר אשלם במיטבא וק"ל: