סידור תורה אור/השכמת הבוקר

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סידור תורה אור

השכמת הבוקר[עריכה]

מודעת זאת מעלת קימת חצות לילה שהיא עת רצון למעלה. ומי שאינו יכול לקום בחצות בכל לילה. עכ"פ על כל פנים, בכל זאת / לפחות יתאמץ לקום בחצות באיזה לילה שיכול ולהיות מכלל עבדי ה' וכמ"ש כמו שכתוב, כמו שכתב, כמו שכתבתי כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות דייקא. ובאיזה לילה שאינו יכול יתאמץ עכ"פ על כל פנים, בכל זאת / לפחות לקום איזו שעה לפני עמוד השחר כמ"ש כמו שכתוב, כמו שכתב, כמו שכתבתי אעירה שחר ומיד שיתעורר משנתו כדי שלא יחזור ויישן ירגיל א"ע את עצמו להתבונן מיד לפני מי הוא שוכב לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב הלא את השמים ואת הארץ אני מלא וכו' ואילו היה שוכב לפני מלך בשר ודם היה מתחייב בנפשו וכו'. וטוב להרגיל עצמו לומר מיד כשניעור נוסח זה מודה אני וכו' ועי"ז על ידי זה יזכור את ה' הנצב עליו ויקום בזריזות:

מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶֽיךָ מֶֽלֶךְ חַי וְקַיָּם שֶׁהֶחֱזַֽרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה. רַבָּה אֱמוּנָתֶֽךָ:

הלכות נטילה שחרית[עריכה]

לפי שבנוסח זה אין בו שם מז' שמות שאינן נמחקין אין איסור לומר קודם נט"י נטילת ידים בעוד שאין ידיו נקיות אבל להזכיר את השם בברכות או להוציא ד"ת דברי תורה מפיו אסור עד שינקה ידיו. ולהרהר בדברי תורה מותר. מי שישן במלבושיו מאחר שיכול להיות שלא נגעו ידיו במקומות המכוסים שבגופו שדרכן להיות מכוסים לעולם. הרי סתם ידיים אלו כשרות להזכיר את השם בברכות ולדבר ד"ת דברי תורה מדין התלמוד ואצ"ל אין צריך לומר ליגע במלבושיו קודם נטילה אע"פ אף על פי, למרות ש- שרוח רעה שורה עליהם. אך בזוהר החמירו מאוד שלא להזכיר השם בברכות ולא ללמוד וכן שלא ליגע במלבושיו וכן שלא לילך ד"א ד' אמות, בעוד שרוח הטומאה שורה על הידים קודם נט"י נטילת ידים שחרית. ומ"מ מכל מקום אם אירע מקרה שאין לו מים ליטול ידיו ג"פ ג' פעמים כראוי כשמשכים בלילה חלילה לו לבטל מד"ת דברי תורה עד שיאיר היום ויטול ידיו כראוי אלא יטול מעט או ינקה בכל דבר שמנקה כדין התלמוד רק יזהר שלא ליגע לעין ולא לאוזן ולא לחוטם ולא לפה ולא לאמה כגון מעטרה ולמטה או לצורך זיווג וכן יזהר שלא יגע במים תוך הכלי ויטמאם וכ"ש כל שכן שצריך ליזהר מאוד שלא ליגע בשום מאכל או משקה שלא לטמאם וצריך להזהיר על זה הנשים ביותר כי רוב תיקון המאכלים על ידן:

סידור תורה אור\ברכות השחר