סדר עולם רבא פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סדר עולם רבא · פרק ט · >>

ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם, ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן (במדבר כ), שנסתלקה הבאר, שנת הארבעים היתה, וראש חדש ניסן היה, בו בפרק וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום וגו' (במדבר כ יד), עשו שם ישראל ג' חדשים, ויעל אהרן הכהן וגו', ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר (במדבר לג), כיון שמת אהרן, נסתלקו ענני כבוד, ובאו הכנעניים להלחם עם ישראל, וישמע הכנעני מלך ערד וגו' (במדבר לג מ), ומה שמועה שמע, שמע שמת אהרן, והלך התייר הגדול שבהן, ונסתלק עמוד הענן, שהיה נלחם להם, ובא ונלחם עמהם, וחזרו לאחוריהם ז' מסעות וחנו במוסרה, שנאמר ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה שם מת אהרן (דברים י ו), וכי במוסרה מת אהרן, והלא בהר ההר מת, אלא ממקום שמת אהרן, חזרו לאחוריהן ז' מסעות, עד שחנו במוסרה, משם נסעו הגדגדה וגו' (דברים י ז), ומשם בארה וגו' (במדבר כא טז), היא הבאר שחזרה להם, ויסעו בני ישראל ויחנו באבת, ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים וגו', משם נסעו ויחנו בנחל זרד, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון וגו' (במדבר כ"א י"ג), שם נלחמו עם סיחון ויכהו ישראל לפי חרב וגו', ויפנו ויעלו דרך הבשן וגו', ויאמר ה' אל משה אל תירא אתו וגו', ויכו אתו ואת בניו וגו', (שם) ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב וגו' (במדבר כב א), ויהי אחרי המגפה וגו' (במדבר כו א), לאלה תחלק הארץ וגו' (במדבר כו נג), ועומדים בערבות מואב, החזירו הבנים לאבות, וחזרו האבות והורישו לבנים. שרח בת אשר היתה מבאי מצרים ומיוצאיה, מבאי מצרים, דכתיב ושרח אחתם (בראשית מו יז), ומבאי הארץ, שנאמר ושם בת אשר שרח (במדבר כו מו), ויוכבד היתה מבאי מצרים ויוצאיה, מבאי מצרים, שנאמר ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי וגו' (במדבר כו נט), יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בחיי יעקב אבינו, ומתו לאחר מיתת משה רבינו, ונבח היה מן הנולדים במצרים, ומת לאחר מיתת משה רבינו, ונקבר הירדן, ולא נותר מהם איש וגו' (במדבר כו סה).