משנה תרומות א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) חמישה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה החירש והשוטה והקטן והתורם את שאינו שלו והנוכרי שתרם את של ישראל ואפילו ברשותו אין תרומתו תרומה.

(ב) חירש המדבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה חירש שדיברו בו חכמים בכל מקום שאינו שומע ולא מדבר.

(ג) קטן שלא הביא שתי שערות רבי יהודה אומר תרומתו תרומה רבי יוסי אומר אם עד שלא בא לעונת נדרים אין תרומתו תרומה ואם משבא לעונת נדרים תרומתו תרומה.

(ד) אין תורמין זיתים על שמן ולא ענבים על יין ואם תרם בית שמאי אומרים תרומת עצמן בהן בית הלל אומרים אין תרומתן תרומה.

(ה) אין תורמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר ולא ממעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא ממעשר שני והקדש שלא נפדו לא מן החייב על הפטור ולא מן הפטור על החייב לא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש לא מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ ואם תרמו אין תרומתן תרומה.

(ו) חמישה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה האילם והשיכור והערום והסומא ובעל קרי לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה.

(ז) אין תורמין לא במידה ולא במשקל ולא במנין אבל תורם הוא את המדוד ואת השקול ואת המנוי אין תורמין בסל ובקופה שהן של מידה אבל תורם הוא בהן חציין או שלישן לא יתרום בסאה חציה שחציה מידה.

(ח) אין תורמין שמן על זיתים הנכתשים ולא יין על ענבים הנדרכות ואם תרם תרומה ויחזור ויתרום הראשונה מדמעת בפני עצמה וחייבין עליה חומש אבל לא השניה.

(ט) ותורמין שמן על זיתים הנכבשין ויין על ענבים לעשותם צימוקים מי שתרם שמן על זיתים לאכילה זיתים על זיתים לאכילה יין על ענבים לאכילה ענבים על ענבים לאכילה ונמלך לדורכן אינו צריך לתרום.

(י) אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו ואם תרמו תרומתן תרומה.

הדף הראשי של משנה תרומות א