משנה ידים ג רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) המכניס ידיו לבית המנוגע ידיו תחילה דברי רבי עקיבה וחכמים אומרין ידיו שנייות כל המטמא בגדים בשעת מגעו מטמא את הידים להיות תחילה דברי רבי עקיבה וחכמים אומרין להיות שנייות אמרו לו לרבי עקיבה באיכן מצינו שהידים תחילה בכל מקום אמר להן וכי היאך אפשר להיות תחילה אלא אם כן נטמא גופו חוץ מזה האוכלין והכלים שנטמאו במשקין מטמאין את הידים להיות שנייות דברי רבי יהושע וחכמים אומרין את שנטמא באב הטומאה מטמא את הידים בוולד הטומאה אינו מטמא את הידים אמר רבן גמליאל מעשה באישה אחת שבאת לפני אבא ואמרה לו נכנסו ידיי לאוויר כלי חרס אמר לה במה הייתה טומאתו ולא שמעתי מה אמרה לו אמרו חכמים מבואר הדבר את שנטמא באב הטומאה מטמא את הידים בוולד הטומאה אינו מטמא את הידים.

(ב) כל הפוסל את התרומה מטמא את הידים להיות שנייות והיד מטמא את חברתה דברי רבי יהושע וחכמים אומרין אין שני עושה שני אמר להן והלוא כתבי הקודש שנים מטמאין את הידים אמרו לו אין דנין דברי תורה מדברי סופרים ולא דברי סופרים מדברי תורה ולא דברי סופרים מדברי סופרים.

(ג) רצועות תפילין עם התפילין מטמאות את הידים רבי שמעון אומר רצועות תפילין אינן מטמאות את הידים.

(ד) גליון שבספר שמלמעלן ושמלמטן שבתחילה ושבסוף מטמא את הידים רבי יהודה אומר שבסוף אינו מטמא עד שיעשה לו עמוד.

(ה) ספר שנמחק ונשתייר בו שמונים וחמש אותייות כפרשת ויהי בנסוע הארון (במדבר י לה) מטמא את הידים מגילה שכתוב בה שמונים וחמש אותייות כפרשת ויהי בנסוע הארון מטמא את הידים כל כתבי הקודש מטמאין את הידים שיר השירים וקוהלת מטמאין את הידים.

(ו) רבי יהודה אומר שיר השירים מטמא את הידים וקוהלת מחלוקת רבי יוסי אומר קוהלת אינה מטמא את הידים ושיר השירים מחלוקת רבי שמעון אומר קוהלת מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל אמר רבי שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקנים ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה ששיר השירים וקוהלת מטמאין את הידים אמר רבי עקיבה חס ושלום לא נחלק אדם מישראל בשיר השירים שלא תטמא את הידים שאין העולם כלו כדי ביום שניתנה בו שיר השירים לישראל שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשים ואם נחלקו לא נחלקו אלא על קוהלת אמר רבי יוחנן בן ישוע בן חמיו של רבי עקיבה כדברי בן עזאי כן נחלקו וכן גמרו.

הדף הראשי של משנה ידים ג