משנה חולין א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הכל שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחירש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכלם ששחטו ואחרים רואים אותם שחיטתם כשרה שחיטת הנוכרי נבילה ומטמא במשא השוחט בלילה וכן הסומא ששחט שחיטתו כשרה השוחט בשבת וביום הכיפורים אף על פי שהוא מתחייב בנפשו שחיטתו כשרה.

(ב) השוחט במגל יד בצור ובקנה שחיטתו כשרה הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגרה והשיניים והציפורן מפני שהן חונקין השוחט במגל קציר כדרך הולכתה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין אם החליקו שיניה הרי זו כסכין.

(ג) השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלוא החוט על פני כלה שחיטתו כשרה רבי יוסי ברבי יהודה אומר מלוא החוט על פני רובה.

(ד) השוחט מן הצדדין שחיטתו כשרה המולק מן הצדדין מליקתו פסולה השוחט מן העורף שחיטתו פסולה המולק מן העורף מליקתו כשרה שכל העורף כשר למליקה וכל הצוואר כשר לשחיטה נמצא הכשר בשחיטה פסול במליקה והכשר במליקה פסול בשחיטה (ה) הכשר בתורין פסול בבני יונה והכשר בבני יונה פסול בתורין תחילת הציהוב בזה ובזה פסול.

(ו) הכשר בפרה פסול בעגלה והכשר בעגלה פסול בפרה הכשר בכהנים פסול בלויים והכשר בלויים פסול בכהנים הטהור בכלי חרס טמא בכל הכלים והטהור בכל הכלים טמא בכלי חרס הטהור בכלי עץ טמא בכלי מתכות והטהור בכלי מתכות טמא בכלי עץ החייב בשקדים המרים פטור במתוקים והחייב במתוקים פטור במרים.

(ז) התמד עד שלא החמיץ אינו נלקח בכסף מעשר ופוסל את המקוה משהחמיץ נלקח בכסף מעשר ואינו פוסל את המקוה האחים והשותפים שחייבין בקולבון פטורין ממעשר בהמה ושחייבין במעשר בהמה פטורין מן הקולבון כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר כל מקום שיש מיאון אין חליצה כל מקום שיש חליצה אין מיאון כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה כיצד יום טוב שחל להיות ערב שבת תוקעין ולא מבדילין לאחר שבת מבדילין ולא תוקעין כיצד מבדילין בין קודש לקודש רבי יוסי אומר בין קודש החמור לקודש הקל.

הדף הראשי של משנה חולין א