משנה זבחים ז רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) חטאת העוף שעשאה למטן כמעשה חטאת לשם חטאת כשרה כמעשה חטאת לשם עולה כמעשה עולה לשם חטאת כמעשה עולה לשם עולה פסולה עשאה למעלה כמעשה כלן פסולה.

(ב) עולת העוף שעשאה למעלן כמעשה עולה לשם עולה כשרה כמעשה עולה לשם חטאת כשרה ובלבד שלא עלת לבעלים כמעשה חטאת לשם עולה כמעשה חטאת לשם חטאת פסולה עשאה למטן כמעשה כלן פסולה.

(ג) וכלן אינן מטמאות בבית הבליעה ומועלין בהן חוץ מחטאת העוף שעשאה למטן כמעשה חטאת לשם חטאת.

(ד) עולת העוף שעשאה למטן כמעשה חטאת לשם חטאת רבי אליעזר אומר מועלין בה רבי יהושע אומר אין מועלין בה אמר רבי אליעזר מה אם חטאת שאין מועלין בה לשמה כששינה את שמה מועלין בה עולה שמועלין בה לשמה כששינה את שמה אינו דין שימעלו בה אמר לו רבי יהושע לא אם אמרת בחטאת ששינה את שמה לשם עולה שכן שינה את שמה לדבר שיש בו מעילה תאמר בעולה ששינה את שמה לשם חטאת שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה אמר לו רבי אליעזר והרי קודשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים יוכיחו ששינה את שמן לדבר שאין בו מעילה ומועלין בהן אף אתה אל תתמה על העולה שאף על פי ששינה את שמה לדבר שאין בו מעילה שימעלו בה אמר לו רבי יהושע לא אם אמרת בקודשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים שכן שינה את שמן לדבר שיש בו איסור והיתר תאמר בעולה ששינה את שמה לדבר שכלו מותר.

(ה) כל הפסולין שמלקו מליקתן פסולה ואינן מטמאות בבית הבליעה מלק בשמאל או בלילה שחט חולין בפנים וקדשים בחוץ אינן מטמאות בבית הבליעה מלק בסכין מלק חולין בפנים וקדשים בחוץ תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן שיבש גפה ושנסמית עינה ושנקטעה רגלה מטמא בבית הבליעה זה הכלל כל שהיה פסולה בקודש אינה מטמא בבית הבליעה לא היה פסולה בקודש מטמא בבית הבליעה.

(ו) מלק ונמצא טריפה רבי מאיר אומר אינה מטמא בבית הבליעה רבי יהודה אומר מטמא בבית הבליעה אמר רבי מאיר מה אם נבילת בהמה שהיא מטמא במגע ובמשא שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת העוף שאינה מטמאה במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה מה מצינו בשחיטתה שהיא מכשרתה לאכילה ומטהרת את טריפתה מטומאתה אף מליקתה שהיא מכשרתה לאכילה תטהר טריפתה מטומאתה רבי יוסי אומר דייה כנבילת בהמה שחיטתה מטהרת לא מליקתה.

הדף הראשי של משנה זבחים ז