משנה ברכות ג רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) מי שמתו מוטל לפניו - פטור מקרית שמע, ומן התפילין.

נושאי המיטה, וחילופיהן וחילופי חילופיהן, את שלפני המיטה ואת שלאחר המיטה -
את שלמיטה צורך בהן - פטורין;
ואת שאין למיטה צורך בהן - חייבין;
אלו ואלו - פטורין מן התפילה.


(ב) קברו את המת, וחזרו -

אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה - יתחילו;
ואם לאו - לא יתחילו.
העומדין בשורה -
הפנימיין - פטורין; והחיצונים - חייבין.


(ג) נשים, ועבדים, וקטנים -

פטורין - מקרית שמע, ומן התפילין;
וחייבין - בתפילה, ובמזוזה, ובברכת המזון.


(ד) בעל קרי - מהרהר בלבו, ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה;

ועל המזון - מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו.
רבי יהודה אומר: מברך לפניהם, ולאחריהם.


(ה) היה עומד בתפילה, ונזכר שהוא בעל קרי - לא יפסיק, אלא יקצר.

ירד לטבול -
אם יכול לעלות, ולהתכסות, ולקרות עד שלא תנץ החמה - יעלה, ויתכסה, ויקרא;
ואם לאו - יתכסה במים, ויקרא.
אבל לא יתכסה, לא במים הרעים, ולא במי המשרה - עד שיטיל לתוכן מים.
וכמה ירחיק מהן ומן הצואה? - ארבע אמות.


(ו) זב שראה קרי,

ונידה שפלטה שכבת זרע,
והמשמשת שראת נידה - צריכין טבילה.
רבי יהודה פוטר.


הדף הראשי של משנה ברכות ג