מקרא כפשוטו על בראשית ג כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
  • ממנו - מחלוקת בן אשר ובן נפתלי, ובן נפתלי לא מדגיש אותו כשהוא לרבים המדברים, וממה שאמר רב חנינא בר פפא בסוטה (ל"ה ע"א) אל תקרי ממנו אלא ממנו נראה ברור שהוא היה קורא כבן נפתלי. ורש"י לא גרס שם אל תקרי, מפני שבימיו כבר נתפשט המנהג בארצות המערב כבן אשר, ולא נראה בעיני רש"י שהיה רב חנינא עושה שלא כמנהג. ולא עשה רש"י כהוגן, לפי שאין זה מעשה דרישה וחקירה. ובתוספות ערכין (ט"ו ע"ב) דה"מ אל תקרי מקיימים גרסא שבגמרא ופוסקין שלא כרב חנינא. וכמה יש לסמוך על בעלי התוספות בכמו אלה תראה מלשונם במקום ההוא: "אל תקרי ממנו אלא ממנו, פירוש אל תקרי ממנו רפי אלא ממנו דגוש, ואינו כן שכל ממנו שבתודה דגושין". הרי שמדברים בממנו כמי שלא היו יודעים אותו כי אם מן התורה.
  • לדעת טוב ורע - מפרש הצד השווה שבדמיון. ראה ביאור למ"ד למעלה ב' ג'.
  • ועתה פן וגו' - מקרא קצר הוא זה, כלומר ועתה אשלחהו מגן עדן פן ישלח ידו. והוא הדין לכל פן שהוא כיוצא בו שחסר הפעל מפני שהוא למד מענינו.
  • ואכל וחי לעולם - לפי מה שאמרתי בעץ הדעת סגולת עץ החיים שכל האוכל מפריו חייו ארוכים, חיים של חלוץ עצמות, ולא ידאג דאגת מחר ולא יירא מיום מותו, מפני שיודע שימות בשיבה טובה זקן ושבע ימים.