מקור:חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<שם> חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, התשס״ח–2008

<מאגר 2000099 תיקון 2024675>

<מקור> ((ס"ח תשס"ח, 604|חוק אמנת הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח|17:300874)); ((תשע"ח, 664|חוק אמנות הבנקים הבין־לאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה)|20:501303)).

@ 1. הגדרות

בחוק זה –
- ”אמנת הבנק” – [ההסכם בדבר הקמת הבנק אשר נחתמו בפריס ביום ה׳ בסיוון התש״ן (29 במאי 1990)];
- ”הבנק” – [האירופי לשיקום ולפיתוח (European Bank for Reconstruction and Development)].

@ 2. האישיות המשפטית של הבנק

לבנק תהיה אישיות משפטית בישראל בהתאם להוראות אמנת הבנק.

@ 2א. ייצוג (תיקון: תשע״ח)

שר האוצר ייצג את המדינה בכל עניין הנוגע לחברות המדינה בבנק.

@ 3. ביצוע ותקנות

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוען של הוראות אמנת הבנק ולמילוי התחייבויותיה של המדינה על פיהן, לרבות בדבר המעמד, החסינויות וזכויות היתר של הבנק, של נגידיו ומנהליו וחליפיהם, של פקידיו ועובדיו ושל מומחים המבצעים משימות מטעם הבנק.

<פרסום> התקבל בכנסת ביום כ״א בסיוון התשס״ח (24 ביוני 2008). <חתימות>

  • אהוד אולמרט, ראש הממשלה
  • רוני בר־און, שר האוצר
  • שמעון פרס, נשיא המדינה
  • דליה איציק, יושבת ראש הכנסת