מצודות על תהלים קיד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לועז" - כל שפת לשון עם זולת לשון הקודש תקרא לועז ובמשנה קורין אותה ללועזות בלעז (מגילה יז) 

מצודת דוד

"בצאת" - בעת יצאו ישראל ממצרים

"בית יעקב" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היתה" - בעת ההיא היה יהודה עם קדושו וישראל בכללו עם ממשלתו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יסוב" - מלשון סבוב 

מצודת דוד

"הירדן" - בימי יהושוע סיבב הירדן לחזור לאחור לבלתי לכת דרך מהלכו

"הים ראה" - את ישראל באים אל תוך הים ונס ממקומו ונעשה חרב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רקדו" - קפצו 

מצודת דוד

"ההרים רקדו" - בשעת מתן תורה רקדו ההרים כאילים מגודל החרדה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה לך הים" - כאלו שואל אל הים מה לך כי תנוס מדוע זה תנוס ומדוע תסוב הירדן לאחור

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ההרים" - מה לכם ההרים כי תרקדו וגו'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חולי" - ענין יצירה כמו באין תהומות חוללתי (משלי ח)והיו"ד נוספת 

מצודת דוד

"מלפני" - כאילו ישיבו לומר אנו נסים וגו' מלפני פחד האדון החולל את הארץ

"מלפני וגו'" - כפל הדבר במלות שונות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ההופכי" - היו"ד יתירה

"אגם מים" - הוא מקום כניסת המים

"חלמיש" - הוא סלע קשה כמו ושמן מחלמיש צור (דברים לב)

"למעינו" - מלשון מעין והוי"ו יתירה 

מצודת דוד

"חלמיש" - כפל הדבר במ"ש

"ההופכי" - ההופך את הצור היבש להיות אגם מים