מצודות על תהלים פג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · פג · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תחרש" - אל תשתוק ואל תנוח מלהפרע מהם

"אל דמי לך" - לא יהיה לך דומיה על מה שעכו"ם מריעים לישראל

מצודת ציון

"דמי" - ענין שתיקה כמו לך דומיה תהלה (לעיל סה)

"תשקוט" - ענין מנוחה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יהמיון" - לכלות את ישראל

"נשאו ראש" - מרימים ראש ועולים מעלה מעלה

מצודת ציון

"יהמיו" - מלשון המיה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יערימו סוד" - מערימין עצה בסוד לבל יגלה עצתם לחשוב רע על ישראל הצפונים ונסתרים בצלך לבטוח בך

מצודת ציון

"יערימו" - מלשון ערמה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אמרו" - אומרים זה לזה נכריתם מהיות עוד גוי ולא יזכרו עוד

מצודת ציון

"ונכחידם" - ענין כריתה כמו ותכחד מן הארץ (שמות ט)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עליך" - כרתו ביניהם ברית לקום עליך להשחית עמך

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אהלי אדום" - והם בני אדום יושבי אוהלים

"והגרים" - המה בני הגר שילדה מבעל אחר לא מאברהם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם אשור" - עם כי ראו גבורת ה' במחנה סנחריב מ"מ לא לקחו מוסר וחברו עצמם עמהם והיו מעולם לעזר לבני לוט המה עמון ומואב הנלחמים בישראל

מצודת ציון

"נלוה" - ענין חבור כמו הפעם ילוה אישי (בראשית כ"ט)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כמדין" - שנפלו בידי גדעון כמ"ש (בשופטים ז)

"כסיסרא כיבין" - שנשטפו בנחל קישון בימי דבורה וברק

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נשמדו בעין דאר" - על מדין הוא חוזר

"היו דומן" - היו למדרך כף הרגל כדומן שע"פ האדמה

מצודת ציון

"דומן" - זבל ואשפה כמו כדומן על פני השדה (מלכים ב ט)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כעורב וגו'" - והם היו שרי מדין

"שיתמו" - שים הנדיבים שבהם

מצודת ציון

"נסיכמו" - ענין שררה כמו נסיכי סיחון (יהושע י"ג)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר" - על אשר אמרו נירש מקום המקדש והוא מדור אלהים

מצודת ציון

"נירשה" - מלשון ירושה

"נאות" - מדור

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כגלגל" - הוא הגדל בראש הקוצים המתגלגל ע"י הרוח

מצודת ציון

"שיתמו" - ענין שימה

"כקש" - הוא תבן הדק

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תלהט הרים" - כי הרוח המצוי בהרים נושב בהלהב ואין נוח לכבותו

"תבער יער" - כי על שהעצים סמוכים זה לזה לכן כשבוער בו האש הולך ושורף הכל

מצודת ציון

"וכלהבה" - שלהבת

"תלהט" - ענין שריפה כמו אש לוהט (לקמן קד)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כן תרדפם" - לכלות הכל מבלי שארית

מצודת ציון

"בסערך ובסופתך" - ענין רוח חזקה וגדולה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבקשו" - אז יתחרטו על מעשיהם ויבקשו שמך

מצודת ציון

"קלון" - ענין בזיון והוא מלשון קלוי באש (ויקרא ב') כי המתבייש פניו מאדימות כאילו נשרף באש או הוא מלשון קלות

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יבושו" - אבל לא יועילו בבקשתם כי יבושו ויבהלו עד עולם

מצודת ציון

"ויחפרו" - ענין בושה כמו וחפרה הלבנה (ישעיהו כ"ד)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וידעו" - אז ידעו הכל כי אתה לבדך שמך ה' המורה שהממשלה בידך ואין זולתך ואתה הוא העליון על כולם ור"ל שאפילו חלש למעלה לגבור יחשב ומכ"ש גבור למעלה