מצודות על תהלים סו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · סו · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הריעו" - לעת בוא המלך המשיח יריעו כל העמים תרועת מלך לקבל את ה' לאלוה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שימו" - הללוהו בכבוד הראוי לו וכפל הדבר במ"ש

"כבוד שמו" - כפי הכבוד הראוי לשמו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברוב" - בעבור רוב חזקך יכחשו לך אויביך לאמר שהמה אוהביך

"אמרו לאלהים" - אמרו על אלהים

"מה נורא" - מה מאוד נוראים ונפלאים מעשיך

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יזמרו שמך סלה" - לעולם יזמרו לשמך ולא יחזרו לסורם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נורא עלילה" - מעשיו נוראים בעבור בני אדם והם ישראל

"לכו" - אז יאמרו ישראל זה לזה לכו וראו וגו'

מצודת ציון

"עלילה" - מלשון מעללים ופעולות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בו" - בהישועה הבאה ממנו

"הפך ים" - בעת יצאו ממצרים

"בנהר יעברו ברגל" - בימי יהושוע עברו בירדן ברגלם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הסוררים" - הסרים מדרך הטוב לא יהיה להם עוד התרוממות עד עולם

"מושל" - עתה הנה מושל בגבורתו על כל העולם ועיניו צופים בגוים להשיב להם גמול

מצודת ציון

"תצפינה" - מלשון צפיה והבטה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למוט רגלינו" - להיות נופלים באין תקומה כי אם כליתם אותנו אז הייתם מקבלים עתה עונש רב מרבה להכיל

"השם וגו'" - ולא יכולתם לכלות אותנו

מצודת ציון

"למוט" - מלשון נטיה ומעידת הרגל

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צרפתנו" - כמו הצורף מסיר סיג הכסף ע"י הצירוף כן נתמרקו עונינו ע"י הצרות

"כי בחנתנו" - הצרות אשר באו עלינו המה היו לבחון אותנו אם נהיה עומדים באמונת ה'

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הבאתנו במצודה" - אף כי ישבנו במאסר הוספת עוד להשים במתנינו דבר המעיק ומיצר

מצודת ציון

"במצודה" - ר"ל במאסר של מבצר חזק כמו יבאהו במצודות (יחזקאל יט)

"מועקה" - צרה וצוקה כמו מעיק תחתיכם (עמוס ב)

"במתנינו" - הוא המקום שחוגרים שם החגרה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותוציאנו" - אבל עכ"ז סוף הדבר הוצאת אותנו לרויה ולא כלינו בידם

"הרכבת אנוש" - הם מלכי האומות

מצודת ציון

"לרויה" - לשביעה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אבוא" - ולזה אבוא לביתך בעולות וגו'

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר פצו וגו'" - לנדור לה'

מצודת ציון

"פצו" - פתחו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קטורת אילים" - הקטרת אימורי אילים

"סלה" - לעולם מבלי הפסק כי הבה"מ האחרון לא תחרב עוד

מצודת ציון

"מחים" - שמנים בעלי מוח

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לכו שמעו" - אמר דוד אל יפג לבבכם מלהאמין כי שמעו וגו' את אשר עשו לנפשי ומזה תאמינו שגם לכם יעשה כזאת

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ורומם" - רוממות ה' היתה תחת לשוני ר"ל ספרתי רוממות האל

"אליו פי קראתי" - בעת הייתי בצרה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"און וגו'" - אף כשראיתי בלבי עון ר"ל אף אם חשבתי לעשות עון מה עכ"ז לא ישמע ה' ר"ל עשה עצמו כאלו לא ישמע ולא ידע מחשבתי כי אינו מצרף מחשבה רעה למעשה ולא דחה את תפלתי בעבור המחשבה ההיא

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אכן" - באמת

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וחסדו" - מוסב על לא לא הסיר חסדו מאתי וחוזר למעלה לומר מזה תדעו כאשר שמע אלי כן ישמע אליכם ותצאו מן הגולה

"לא הסיר תפלתי" - לא דחה תפלתי מלפניו בעבור רוע המחשבה ההיא